Objasnění ochrany osobních údajů

Společnost Takko Fashion s. r. o. (dále Takko) bere otázku ochrany osobních údajů velmi vážně. Je pro ni velmi důležité, aby koncový uživatel, získávající nabídky poskytované prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, vždy věděl, které osobní údaje a v jaký čas budou o jeho osobě shromažďovány a jakým způsobem budou následně použity. Takko technicky i organizačně zaručuje dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, a to i u všech externích poskytovatelů služeb, které jsou v této souvislosti pro Takko činní.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoliv informace, které mohou být přímo či nepřímo použity k získání informací o identitě jednotlivých subjektů údajů. Spadají pod ně především jméno, adresa, adresa elektronické pošty nebo telefonní číslo. Anonymní údaje, které nemohou být spojeny s konkrétními osobami (jako např. počet uživatelů online nabídky) do toho nepatří. Koncoví uživatelé mohou v zásadě využívat nabídku společnosti Takko, poskytovanou prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, zásadně bez zveřejnění své identity.

Pokud chce koncový uživatel do kontaktu s Takko vstoupit, je v této souvislosti tázán na jméno a další osobní údaje. Záleží na jeho svobodném rozhodnutí, zda chce tyto osobní údaje poskytnout či nikoliv. Pro určité úkony, jako třeba zasílání newsletterů, jsou však určité osobní údaje nezbytné a jejich poskytnutí je tedy povinné. Pokud by však byli koncoví uživatelé kromě toho dotazováni na další osobní údaje, jedná se již o dobrovolné poskytování osobních údajů.

Ukládání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou ukládány na zvláště chráněné servery, jež jsou díky technickým a organizačním opatřením chráněny proti ztrátě, zničení, přístupu, změně a šíření nepovolanými osobami. Přístup povolaným osobám je možný jen v omezeném rozsahu, přičemž se jedná o osoby pověřené technickou, obchodní a redakční správou serveru. Navzdory pravidelným kontrolám však úplná ochrana proti všem nebezpečím možná není.

Předávání osobních údajů, jež jsou získávány v rámci nabídky, probíhá nezakódovaně prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Důvěrné informace a citlivé údaje by tedy tímto způsobem předávány být neměly.

Z důvodu poskytování nabídky prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací jsou údaje na serverech Takko (např. IP adresa, datum, čas a prohlížené stránky) z bezpečnostních a statistických důvodů ukládány, což připouští možné identifikování koncového uživatele. Takko nicméně tyto IP adresy k identifikování používat nebude. Může je však použít pro anonymní statistické vyhodnocení.

Takko dále používá jméno, poštovní adresu, adresu elektronické pošty a telefonní číslo, aby informovalo koncové uživatele o zajímavých nabídkách společnosti. Shromažďování, zpracovávání a uchovávání těchto údajů však předpokládá jejich souhlas.

Předání osobních údajů třetím osobám

Takko užívá osobní údaje jen v rámci své společnosti a v rámci společností s ní kapitálově a personálně spojených (Takko Holding GmbH, Takko Fashion GmbH se sídlem v Telgte, Spolková republika Německo, a dále Takko Fashion AT Vermögensverwaltungs GmbH se sídlem ve Vídni, Rakousko). Jiné podniky obdrží přístup k těmto osobním údajům pouze, pokud pro Takko vykonávají nějakou činnost. V tomto případě však Takko kontroluje dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a je za to zodpovědné.

Bez výslovného souhlasu koncového uživatele Takko třetím subjektům osobní údaje neposkytuje, zvláště pak ne k propagačním účelům. Pokud by k tomu však na základě zákona nebo rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu bylo zákonně či rozhodnutím soudu povinné, provede předání osobních údajů orgánům oprávněným k získávání a zpracovávání osobních údajů.

Využití cookies a webtrackingu

V rámci online nabídky využívá Takko tzv. cookies. Jedná se o malá textová data, jež jsou ukládána v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníků internetových stránek. Cookies mohou být z technických důvodů pro některé funkce (jako např. nákupní košík) nutná. Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptují. Nicméně koncový uživatel může ukládání cookies deaktivovat nebo prohlížeč nastavit tak, že při každém zaslání cookies je koncový uživatel o použití cookies informován.

Mimo to používá Takko pro online nabídku Google Analytics pro marketingové a optimalizační účely. Google Analytics umožňuje přesné vyhodnocení uživatelských vztahů. Google popisuje jeho způsob fungování následně:
„Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetovou analyzační službu společnosti Google Inc (dále Google). Google užívá takzvaných cookies, textových souborů, které se ve Vašem počítači uloží a umožňují analýzu použití internetové stránky. S pomocí cookies jsou obdržené informace o Vašem používání této internetové stránky (výhradně vaše IP adresa) přenášeny na Google server v USA a tam uloženy. Google tyto informace používá k vyhodnocování informací o Vašem používání této internetové stránky, aby sestavil informace o aktivitách na této internetové stránce pro jejího provozovatele a aby dále zlepšil služby spojené s používáním internetových stránek a internetu samotného. V případě, že je to právně předepsáno či pokud třetí strana tato data zpracovává na základě příkazu Google, předá tyto informace třetím osobám. V žádném případě nebude Google spojovat vaši IP adresu s dalšími osobními údaji, jimiž Google disponuje. Instalaci cookies můžete také pomocí odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče omezit, upozorňujeme však na to, že v tom případě není možné plně využít všech funkcí této stránky. Použitím internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním o vás shromážděných údajů společnosti Google a to způsobem výše uvedeným.“

Evidencí přes Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující link. Nastaví se Opt-Out-Cookie, což v budoucnu zabrání evidenci Vašich dat při návštěvě této webové stránky: Google Analytics deaktivovat

Ochrana nezletilých

Děti a mladiství by neměly bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců poskytovat Takku žádné osobní údaje. Takko od dětí a mladistvých vědomě žádné osobní údaje nepožaduje, neshromažduje je, nezpracovává a ani je nepředává třetím osobám. V rámci VIP-Services jsou naši koncoví uživatelé do 18 let věku z přístupu automaticky vyloučeni.

Propojení se stránkami na Facebooku, Twitteru, YouTube, Pinterest a Flickr

Webová stránka pomocí linků odkazuje na stránky sociálních sítí jako je Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest a Flickr. Takko provozuje na sociálních sítích stránky pro své fanoušky. Dostanete se na ně kliknutí na logo příslušné sociální sítě v navigační liště dole na našich webových stránkách. Poznáte je podle jejich loga:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Flickr

Pokud si otevřete naši webovou stránku Takko a zakliknete logo příslušné sociální sítě, dostanete se na její stránky. Pokud jste uživatelem Facebooku, Twitteru, YouTube, Pinterestu nebo Flickeru, mohou tyto sociální sítě přiřadit vaši návštěvu webové stránky Takko vašemu účtu v případě, že jste tuto službu zaklikli. Pokud kliknete např. na logo Facebooku, bude vaše návštěva prohlížeče ohlášena Facebooku a tam také uložena.

Pokud si nepřejete, aby socíální sítě data o vaší návštěvě shromažďovaly, musíte se kliknutím na logo Facebooku, Twitteru, YouTube, Pinterestu nebo Flickru ze svého účtu u této sociální sítě odhlásit.

Předání informací, jako je např. uživatelská IP-adresa, neproběhne současně s otevřením naší webové stránky Takko, ale až ve chvíli, kdy kliknete na logo Facebooku, Twitteru, YouTube, Pinterestu nebo Flickru.

Účel a objem získávání údajů, jejich další zpracování a využití na sociálních sítích a také nastavení soukromí je uvedeno pod příslušným bodem Ochrana osobních dat v odkazu těchto společností:

 

Facebook
Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 
http://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter
Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA
http://twitter.com/privacy

YouTube
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pinterest
Pinterest Inc.
635 High Street, Palo Alto
CA 94301, USA
http://about.pinterest.com/privacy/

Flickr
Yahoo! Inc.
701 First Avenue
Sunnyvale, CA 94089, USA
http://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/flickr/

 

Odkazy k dalším internetovým stránkám

Nabídka Takko poskytovaná prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací obsahuje odkazy k dalším internetovým stránkám. Takko nemá žádný vliv na to, zda jejich provozovatel dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů.

Informace

Koncový uživatel má právo na informace o shromažďování a zpracovávání osobních údajů o jeho osobě, jakož i právo na opravu, zablokování, doplnění a likvidaci svých osobních údajů.

Koncový uživatel může svůj souhlas s uložením a použitím osobních údajů k propagačním účelům kdykoliv odvolat.

 • Elektronickou poštou na service_cz(zavináč)takko-fashion.com
 • Kliknutím na newsletter – odhlašovací link (Odhlášení z Newsletteru)
 • Nebo prostřednictvím pošty na Takko Fashion s.r.o., Čechyňská 365/23, 602 00 Brno

Kontakt

Ohledně dalších informací k ochraně osobních údajů nebo jinému tématu o právní ochraně údajů jakož i vymazání nebo vyhledávání informací se obraťte prosím na:

Takko Fashion s.r.o.
Čechyňská 365/23
602 00 Brno

Nebo e-mailem: privacy(zavináč)takko.de

Potřebuješ pomoc?
 • Máte nějaký dotaz nebo připomínku? Kontaktujte nás!
  service_cz(at)takko.cz