Kariéra

Kariérní portál

Prohlédněte si naše aktuální nabídky zaměstnání. Těšíme se na Vaši přihlášku!

Pracovní nabídky

Váš start

Takko Fashion Vám nabízí možnost uplatnění v úspěšném mezinárodním módním řetězci přesně podle Vaší kvalifikace. Poznejte ještě lépe sami sebe a své schopnosti a zjistěte společně s námi, co ve Vás je.

Neustále hledáme talentované a ambiciózní kolegy, kteří zapadnou do našeho týmu a budou odpovědně reprezentovat značku Takko. Nabízíme možnosti uplatnění v celé Evropě: od prodeje v našich obchodech až po pracovní pozice na centrále společnosti - s výbornou perspektivou a v prostředí, kde je radost pracovat.

Aby se Vám u nás lépe začínalo, připravili jsme pro Vás zajímavý vstupní program. Pro každého nového zaměstnance je navíc sestaven individuální plán zaškolení. Seznámíte se s nejdůležitějšími odděleními, kontaktními osobami a pracovními postupy - poznáte nás opravdu dobře už od samého začátku. Součástí zaškolení je - v závislosti na Vaší budoucí pozici - většinou vícedenní pobyt na některé z poboček. Naše prodejny jsou totiž srdcem naší společnosti a tím, že se seznámíte s běžnou činností na pobočce, pochopíte lépe souvislosti pro Vaší pozdější činnost.

Odpovědné vedení zaměstnanců je pro nás velkou prioritou. Zajišťujeme ho pomocí pozitivní firemní kultury, plošné hierarchie a široce koncipované péče o zaměstnance, která zahrnuje kromě jiného i důvěrníky, kteří znají Vaše zájmy a odpovědně je hájí.

Začněte Vaši novou kariéru s námi u Takko Fashion!
Vaše perspektivy

Individuální kariérní postup

Z brigádníka na prodavačku či prodavače, z prodavačky či prodavače až na vedoucí/ho prodejny nebo od vedoucí/ho prodejny až po regionálního manažera či manažerku - lidé s nadšením pro módu a pro naši společnost mají možnost se profesně i osobnostně vyvíjet.

Naše principy

Nadšení pro módu a trendy je motorem, který pohání Takko Fashion již 30 let a kterému vděčí firma za to, že se stala špičkovým prodejcem módy v Německu i v Evropě. Už od roku 1982 se u nás vášeň pro inovace, dynamika a móda prolíná do kombinace, která nás neustále žene vpřed, umožňuje nám růst a je tím, čím se odlišujeme od konkurence. Náš úspěch nám dává za pravdu: Společnost Takko Fashion se vypracovala z regionálního prodejce módního oblečení až na mezinárodní značku a vydobyla si dobré jméno jak u svých zákazníků, tak u konkurence.

Ovšem za úspěchem značky Takko Fashion stojí především lidé. U nás pracují osobnosti, které svou profesionalitou, otevřeností a loajalitou přispívají k úspěchu firmy a kteří se někdy nebojí vydat se cestou vlastního řešení.

 • Nadšení
  Zažijte na vlastní kůži, jaké to je nebýt jen zákazníkem, nýbrž součástí Takko Fashion. Nadšení každého zaměstnance pro vlastní práci a pro firmu nás spojuje do jednoho velkého týmu. Staňte se součástí našeho úspěšného příběhu a přispějte svým nadšením k jeho pokračování.
 • Transparentnost
  Naší zásadou je transparentnost, protože jsme přesvědčeni o tom, že pouze tento přístup vede k lepšímu pochopení pracovního úkolu, a tím k jeho snadnějšímu splnění. Vydejte se s námi cestou úspěchu - necháme Vás objevit souvislosti, které tuto cestu usnadní.
 • Důvěra
  Neseme odpovědnost za pohodu našich zaměstnanců a jasnou komunikaci při zadávání úkolů tak, že máte k dispozici veškeré nástroje, abyste mohli převzít i svou osobní odpovědnost. Pokud budete mít něco na srdci, podpoří Vás radou i činem Vaši důvěrníci.
 • Rychlost
  Rozvíjíme se rychle, ať jde o organizaci našich poboček či o kvalitu našeho zboží a komunikace se zákazníky. Vysoké tempo si udržujeme mimo jiné díky plošné hierarchii a krátkým komunikačním cestám, které umožní rychlejší realizaci Vašich nápadů. Přidejte se k nám, abychom co nejlépe dosáhli našich společných cílů.
 • Rozmanitost
  Vaše práce v Takko Fashion je rozmanitá a ponechává prostor vlastním nápadům, kterým nasloucháme. Myslíme totiž dopředu, ovšem ne v zaběhnutých kolejích. Buďte připraveni využít svou kreativitu a objevovat nové možnosti. Pracujeme na mezinárodní úrovni a pokud budete chtít, můžete se k nám přidat. Váš okruh odpovědnosti poroste s Vaším výkonem a schopnostmi.
 • Převzít odpovědnost
  U Takko Fashion můžete rychle předvést, co ve Vás vězí. Od řešení odpovědných úkolů až po samostatnou realizaci projektů a celých úseků - u nás máte dveře otevřené. Tímto způsobem můžeme společnými silami pokračovat v úspěšném rozvoji našeho podniku.
 • Přímočará komunikace
  Vlastní názory a konstruktivní kritika našich zaměstnanců jsou pro nás důležité, neboť pouze díky nim se můžeme rozvíjet dál. Jakkoliv může být některý názor nepříjemný - v Takko Fashion si ho vyslechneme. Každý jednotlivec je důležitou součástí našeho týmu a přispívá rovným dílem k úspěchu firmy. Naše odborná oddělení jsou jako Váš druhý domov - respekt na všech úrovních je nedílnou součástí naší každodenní práce.

Nejčastější dotazy

 • Pro jaké oblasti hledá Takko Fashion nové zaměstnance?
  Jako rychle rostoucí společnost neustále obsazujeme nová místa na všech úsecích. Aktuální pracovní nabídky najdete vždy na našem kariérním portálu.
 • Zveřejňují se na kariérním portálu všechny vypsané pozice?
  Ano, všechna obsazovaná místa najdete na naší domovské stránce, jejich seznam se průběžně aktualizuje. Dokud se pozice inzeruje na www.takko-fashion.com/karriereportal, není výběrový proces ukončen a my rádi přijmeme Vaši žádost.
 • Kdy se mohu o vypsanou pozici ucházet?
  U všech pozic vypsaných na naší domovské stránce dosud nebyl ukončen výběrový proces, takže je možné se o ně ucházet. V každém popisu pracovního místa najdete požadovaný profil, ze kterého na první pohled zjistíte, jaké kvalifikace, kompetence a zkušenosti pro vypsané místo požadujeme. Porovnejte je s Vaším osobním profilem a posuďte, do jaké míry je pro Vás místo vhodné.
 • Mohu poslat také iniciativní žádost o práci, když zrovna nenabízíte žádné místo, které by bylo pro mě vhodné?
  Ano, iniciativní žádost o práci můžete poslat kdykoliv. V takovém případě prosím vždy uveďte podnikový úsek, který pro Vás přichází v úvahu. V žádosti uveďte co nejkonkrétněji činnost, kterou byste chtěli vykonávat. Rádi prověříme možnosti Vašeho uplatnění.
 • Musím se v mé žádosti o místo rozhodnout pro konkrétní pracovní pozici a /nebo konkrétní místo výkonu práce?
  Pokud by pro Vás přicházely v úvahu různé volné pozice, zmiňte prosím v motivačním dopisu, které místo preferujete, a kromě toho zde uveďte, která další místa jsou pro Vás zajímavá. Totéž platí pro místo výkonu práce. Uveďte prosím již ve Vaší žádosti, který region/pobočku preferujete. Pokud by pro Vás přicházely v úvahu i jiné lokality, uveďte to prosím rovněž ve Vašem motivačním dopisu.
 • Jak se mohu ucházet o místo?
  Pro pracovní žádosti prosím využívejte náš kariérní portál a zasílejte nám Vaše podklady online. Pomocí přihlašovacího hesla uchazeče se můžete po krátké registraci, resp. kdykoliv později ucházet o místo v naší společnosti. Samozřejmě máte také možnost poslat pracovní žádost bez registrace. V tomto případě Vám budou e-mailem automaticky zaslány přístupové údaje do Vašeho osobního portálu, abyste se mohli kdykoliv informovat o stavu Vaší žádosti.
 • Proč Takko Fashion preferuje žádosti online?
  Přímá žádost přes Internet Vám ušetří čas, protože se tím zkrátí doba zpracování. Kromě toho si můžete kdykoliv online ověřit stav zpracování Vaší žádosti a máte tak k dispozici neustále aktuální informace. Online žádosti navíc šetří peníze i životní prostředí tím, že odpadají náklady na poštovné, tisk materiálů apod.
 • Jak probíhá online žádost o zaměstnání?
  Po Vaší registraci obdržíte e-mailem Vaše osobní potvrzení. Pro co nejrychlejší zpracování Vaší žádosti potřebujeme Vaše kompletní podklady (viz tipy k pracovní žádosti *odkaz*). Dokumenty prosím dodávejte v následujících formátech: PDF, .doc, .docx, .jpg, .gif. Můžeme přijímat soubory do velikosti 4MB. Data budou zakódována pomocí HTTPS a jsou tak samozřejmě chráněna před nepovoleným přístupem třetích osob.
 • Co se stane s mojí žádostí po jejím doručení?
  S Vašimi daty budeme nakládat přísně důvěrně a zpřístupníme je pouze relevantním kontaktním osobám v personálním oddělení a příslušném odborném oddělení. Zde se rozhodne, zda Vás pozveme k osobnímu pohovoru, abychom Vás lépe poznali a vyjasnili s Vámi první důležité podrobnosti k příslušné pozici. To je i pro Vás dobrá možnost klást otevřené dotazy a projednat s námi další kroky.
 • Máte zájem o brigádu ve společnosti Takko Fashion?
  Na naší domovské stránce najdete všechny pobočky, kde aktuálně hledáme brigádníky. Informujte se telefonicky nebo přímo na místě ve Vaší pobočce u příslušného vedení týmu. Brzy Vás budeme kontaktovat, abychom si dohodli termín pohovoru. Pokud se tak nestane do dvou týdnů, tak to bohužel nevyšlo a Vaší žádosti jsme tentokrát nemohli vyhovět. V případě písemných žádostí nám prosím zasílejte pouze kopie (žádné složky), protože veškeré zaslané materiály se po skončení výběrového řízení skartují a nic se neposílá zpět.