Prohlášení o shodě

Milí zákazníci,

na této stránce si můžete prohlédnout prohlášení o shodě k následujícím produktům:
  • Osobní ochranné prostředky (OOP) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425
  • předměty určené pro styk s potravinami podle směrnice 84/500/EHS a směrnice 2005/31/ES (keramické materiály)

Zadejte prosím artiklové číslo vybraného produktu do příslušného vyhledávacího pole a spusťte vyhledávání.
Toto číslo naleznete na produktu. Podle obrázků zjistíte, kde konkrétně je možné najít toto číslo.
U slunečních brýlí se číslo produktu nachází i zevnitř stranice.

 

Zadejte prosím číslo produktu