Prohlášení o ochraně osobních údajů

1 Informace o získávání osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich soukromých údajů je pro nás velmi důležitá. V této souvislosti je pro nás velkou prioritou dodržování všech ustanovení v souvislosti s ochranou osobních údajů a transparentní postup při zpracovávání Vašich dat. Následně Vás informujeme o získávání osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, uživatelské chování.

V rámci čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (ONOOU) je zodpovědná následně uvedená společnost (dále označovaná pouze jako „my“ nebo „Takko“). Kontaktní osobou pro dotazy týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů je její inspektor ochrany osobních údajů.

Zodpovědná osoba

Inspektor ochrany osobních údajů

Zodpovědná osoba

Takko Fashion s.r.o.
Londýnské náměstí 853/1
639 00 Brno

Tel.: +420 543 423 230

E-Mail: info@takko.cz

Inspektor ochrany osobních údajů

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Německo

nebo e-mailem: privacy@takko.de

 

Vaše osobní údaje používáme zásadně pouze v rámci naší vlastní společnosti včetně spřízněných společností (především společností Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH a Takko Logistik GmbH & Co.KG se sídlem v Německu) k provedení Vámi požadovaných služeb.

Vaše údaje nepředáváme bez Vašeho výslovného souhlasu třetím osobám, především ne k reklamním účelům. K předání Vašich osobních údajů dojde pouze po Vašem předchozím souhlasu nebo máme-li k tomu na základě zákonných a/nebo úředních resp. soudních nařízení oprávnění nebo povinnost. Zde se může jednat především o podání informací za účelem trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo k prosazení práv duševního vlastnictví.

2 Vaše práva

Ve vztahu k nám máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • právo na informace,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazání,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenos údajů,
 • právo na námitku proti zpracování,

 

Mimoto máte právo na stížnost vůči zpracování Vašich osobních údajů společností Takko u orgánů dozoru v oblasti ochrany údajů. Kontaktní údaje orgánů dozoru v oblasti ochrany údajů najdete na následujícím odkazu (http://www.uoou.cz/).

3 Námitka nebo odvolání souhlasu se zpracováním Vašich údajů

Po poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich údajů ho kdykoliv můžete s budoucím účinkem odvolat. Toto odvolání ovlivňuje přípustnost zpracování Vašich osobních údajů poté, kdy jste nám ho oznámil(a).

Jakmile se při zpracování Vašich osobních údajů opíráme o vyváženost zájmů podle čl. 6 odst. 1 pís. f ONOOU, můžete proti zpracování podat námitku. K tomu dochází především v případě, není-li zpracování nutné především k plnění smlouvy s Vámi. Při realizaci takovéto námitky Vás žádáme o uvedení důvodů, proč nesmíme zpracovávat Vaše osobní údaje jak jsme to prováděli dosud. V případě odůvodněné námitky prověříme stav věci a zpracování osobních údajů buď ukončíme resp. přizpůsobíme nebo Vás informujeme o nutných důvodech ochrany, na základě kterých budeme ve zpracování pokračovat.

Samozřejmě můžete kdykoliv podat námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem reklamy a analýzy dat. O Vaší námitce nás můžete informovat na kontaktních údajích uvedeních v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4 Zjišťování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

4.1 Přihlašovací uživatelské údaje

Při pouhém informačním užívání našich webových stránek, tedy jestliže se neregistrujete nebo nám žádným jiným způsobem nepředáváte informace, zjišťujeme pouze údaje, které předává Váš vyhledávač našemu serveru. Chcete-li si prohlížet naše webové stránky, zjišťujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné, abychom Vám naše webové stránky mohli zobrazovat a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1  str. 1 pís. f ONOOU):

 • IP adresa
 • datum a čas dotazu
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu/stav kódu http
 • příslušné přenesené množství dat
 • webová stránka, ze které požadavek přišel (Referrer URL)
 • prohlížeč
 • operační systém a jeho plocha
 • jazyk a verze software prohlížeče
 • koncové zařízení
 • rozlišení obrazovky
 • hloubka barev obrazovky
 • podpora flash
 • podpora Javascript

4.2 Cookies

Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ukládají na Vašem počítači cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem pevném disku a jsou přiřazené Vašemu prohlížeči a přes které strana, která cookies ukládá (zde to jsme my),  získává určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenášet žádné viry a podporují celkově uživatelsky příjemnější a efektivnější uživatelskou nabídku.

Tyto webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž rozsah a fungování následně vysvětlíme:

Přechodné cookies se automaticky smažou, jakmile zavřete prohlížeč. Sem patří především relační cookies, které ukládají takzvaná relační ID, pomocí kterých lze přiřadit různé požadavky Vašeho prohlížeče společné aktivitě. Díky tomu můžeme opět rozeznat Váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Jakmile se odhlásíte nebo prohlížeč zavřete, tyto cookies se smažou.

Perzistentní cookies se smažou automaticky po předdefinované době, která se liší podle druhu cookie. Cookies můžete v bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče kdykoliv smazat.

Nastavení Vašeho prohlížeče můžete konfigurovat podle Vašich požadavků a např. odmítnout přijetí cookies třetích stran nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás, že potom případně nemůžete plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

 

5 Zpracování osobních údajů v rámci servisu VIP, rozesílání informačního zpravodaje, spotřebitelské průzkumy a navazování kontaktů

Kromě čistě informačního využívání našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete využívat v případě Vašeho zájmu. K tomuto účelu musíte zpravidla uvést další osobní údaje, které využíváme k realizaci příslušné služby.

Při zpracování Vašich údajů částečně využíváme externí služby, například pro sběr údajů ze zákaznických karet, pro rozesílání informačního zpravodaje nebo tisk slevových kupónů. Tyto externí dodavatele jsme si pečlivě vybrali, pověřili je a musí se řídit a dodržovat naše pokyny.

5.1 Přihlášení k servisu VIP

Od 18 let se můžete dobrovolně přihlásit k servisu Takko VIP. Přihlášením k servisu VIP máte přístup k zajímavým nabídkách a akcím společnosti Takko. Kromě toho máte možnost přihlásit se k odebírání našeho informačního zpravodaje. Při přihlášení k servisu Takko VIP budeme zpracovávat Vámi zadané údaje (v zásadě titul, jméno, adresa, země, e-mail, datum narození, konfekční velikost a další témata) pro účely produktových informací, reklamních akcí a zajímavým zprávyv rámci servisu Takko VIP. Servis VIP zahrnuje také pozvánkách k účasti na spotřebitelských průzkumech. Údaje povinné k přihlášení jsou zvlášť označené, ostatní údaje jsou dobrovolné.

Přihlášením k servisu VIP souhlasíte se zpracováním Vašich údajů k nákupnímu a uživatelskému chování (v zásadě se jedná o uplatnění poukázek, realizované nákupy, reklamní kontakty, otevírání odkazů v informačním zpravodaji) za účelem zasílání cílených nabídek, které se orientují podle Vašich osobních zájmů.

V případě přestěhování můžete společnost Takko informovat o změně Vaší poštovní adresy pomocí formuláře pro změnu adresy pod Takko VIP. Povinné údaje nutné pro změnu adresy jsou zvlášť označené, ostatní údaje jsou dobrovolné. V této souvislosti je údaj o Vaší e-mailové adrese uvedený z důvodu telefonického kontaktu z naší strany kvůli možným dotazům a/nebo abychom Vás informovali o provedení změny adresy.

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. a ONOOU.

Vaše údaje ukládáme po dobu zákaznického vztahu. Váš souhlas můžete odvolat kdykoliv s budoucím účinkem. Dostačující je například e-mail nebo poštovní zpráva adresovaná na kontaktní údaje uvedené v tomto prohlášení o osobních údajích.

5.2 Informační zpravodaj / Newsletter

Pro přihlášení k našemu informačnímu zpravodaji používáme tzv. proces dvojitého souhlasu (double-opt-in). To znamená, že Vám po přihlášení zašleme na Vaši e-mailovou adresu e-mail, ve kterém Váš žádáme o potvrzení, že si přejete zasílat náš informační zpravodaj. Nepotvrdíte-li Vaše přihlášení do 14 dnů, budou Vaše informace zablokované a poté automaticky vymazané. Kromě toho také vždy ukládáme čas přihlášení a potvrzení pro doložení Vašeho přihlášení a příp. objasnění zneužití Vašich osobních údajů. Potvrzením souhlasíte s pravidelným zasíláním informačního zpravodaje o produktech, reklamních akcích, zajímavým zprávyv a pozvánkách k účasti na spotřebitelských průzkumech.

Přihlášením k odběru informačního zpravodaje souhlasíte s vyhodnocováním Vašich dat za účelem vyhodnocování nákupního a uživatelského chování (zpravidla se jedná o uplatnění poukázek, realizované nákupy). Pro vyhodnocení uživatelského chování obsahují zasílané e-maily takzvané webové signály (web beacons) resp. trackingové pixely, které vytvářejí jednopixelové obrazové soubory ukládané na našich webových stránkách. Při vyhodnocení propojíme údaje uvedené v bodě 4 a webové měřicí pixely s Vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. S takto získanými údaji sestavíme personalizovaný profil uživatele pro přizpůsobení informačního zpravodaje přesně Vašim individuálním zájmům. Zde zjišťujeme, kdy náš zpravodaj čtete, na jaké odkazy klikáte a z toho vyvozujeme závěry o Vašich osobních zájmech.

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. a ONOOU.

Vaše údaje ukládáme po dobu zákaznického vztahu. Váš souhlas můžete odvolat kdykoliv s budoucím účinkem. Dostačující je například e-mail nebo poštovní zpráva adresovaná na kontaktní údaje uvedené v tomto prohlášení o osobních údajích.

5.3 Spotřebitelské průzkumy

Pro zlepšování naší nabídky využíváme Vaši e-mailovou adresu nebo Vaši poštovní adresu uvedenou při přihlášení k servisu VIP resp. při přihlášení odběru informačního zpravodaje za dodržování právních předpisů k občasným spotřebitelským průzkumům. Vaše účast při spotřebitelských průzkumech je dobrovolná. Není-li v příslušném spotřebitelském průzkumu uvedeno jinak, využívají se odpovědi a události anonymně k dalšímu vývoji produktů a nabídky společnosti Takko. Při zamýšleném následném propojení výsledků spotřebitelského průzkumu s Vaším zákaznickým profilem budeme Váš žádat o souhlas. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. a ONOOU.

5.4 Kontaktní formulář

Při Vašem kontaktu s námi e-mailem nebo přes kontaktní formulář ukládáme pro zodpovězení Vašich dotazů nám sdělené údaje (Vaše e-mailová adresa, Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo a důvod a komentář navázání kontaktu). Právním základem pro zpracování Vašich údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. a ONOOU. Tyto údaje využíváme pouze za účelem zpracování této záležitosti.

6 Webová analýza

K analýze využívání našich webových stránek a jejich optimalizaci využíváme nejrůznější služby, které používají částečně cookies a další techniky. Nesouhlasíte-li s používáním služeb, můžete podat námitku proti tomuto zpracování osobních údajů resp. nastavit blokování ukládání cookies na Vašem prohlížeči. U každé jednotlivé služby je uvedeno, jak je možné námitku vyložit. S realizací Vaší námitky nedochází nadále k žádnému dalšímu ukládání Vašich údajů za účelem webové analýzy příslušným poskytovatelem.

6.1 Použití služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, službu webové analytiky společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používají tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují provedení analýzy Vašeho využívání webových stránek. Informace vytvořené cookie o využívání těchto webových stránek se přenáší zpravidla na servery v USA, kde se ukládají. Jestliže aktivujete anonymizaci IP na těchto webových stránkách, zkrátí ale nejprve Google tuto adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském společenství. Pouze ve výjimečných případechbude převedena celá IP adresa na server Google v USA a teprve tam bude zkrácena. Na zadání provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat k vyhodnocení užívání těchto webových stránek, pro sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a k zajštění dalších služeb pro provozovatele těchto webových stránek spojených s užíváním těchto webových stránek a používání internetu.

V rámci Google Analytics nebude Vaším prohlížečem získaná IP adresa propojená s jinými údaji od Google.

Ukládání cookies můžete zabránit nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě nelze pravděpodobně využívat v celém rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zakázat shromažďování údajů zjištěných cookies, týkajících se užívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google stažením a instalací pluginu na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs.

Tyto webové stránky používají Google Analytics s použitím „_anonymizeIp()“. Tím se zpracovávají IP adresy ve zkrácené podobě a tím se vyloučí identifikace osoby. Okamžitě po identifikaci na základě o Vás zjištěných údajů dojde k jejich vyloučení nebo budou osobní údaje okamžitě vymazané.

Google Analytics používáme k analýze našich webových stránek a jejich pravidelné optimalizaci. Pomocí takto získaných statistik můžeme zlepšovat naši nabídku a stále ji pro Vás jako uživatele zatraktivňovat. Ve výjimečných případech, kdy dochází k převodu osobních údajů do USA, podléhá společnost Google EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. f ONOOU.

Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html, Přehled o ochraně osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs, a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

6.2 A/B testování

Tyto webové stránky provádějí dále analýzy uživatelského chování pomocí tzv. metody A/B testování. Zobrazujeme Vám naše webové stránky s malými variantami obsahu podle provedeného přiřazení k profilu. Tímto způsobem můžeme analyzovat naši nabídku, pravidelně ji zlepšovat a pro Vás jako uživatele zatraktivňovat. Právním základem pro A/B testování je čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. f ONOOU.

Za účelem tohoto vyhodnocování se ukládají na Vašem počítači cookies. Vyhodnocení můžete zakázat smazáním uložených cookies a blokováním ukládání cookies. Při zákazu ukládání cookies upozorňujeme, že případně nebudete moci používat naše webové stránky v plném rozsahu. Zákaz ukládání cookies je možné nastavit ve Vašem prohlížeči.

Před prováděním analýzy se IP adresy zpracovávají ve zkrácené formě, čímž dojde k vyloučení identifikace osoby. IP adresa předaná Vaším prohlížečem nebude propojovaná s jinými údaji, které od Vás získáváme.

7 Služby sociálních médií

7.1 Zapojení služeb sociálních médií

Na těchto webových stránkách umísťujeme aktuálně službu sociálních médii Facebook, Twitter, Pinterest a portál pro sdílení videosouborů Youtube.

Navštívíte-li naši nabídku online a kliknete na logo jedné ze sociálních služeb, budete přesměrováni na příslušnou externí stránku tohoto poskytovatele služeb. Kliknete-li na jedno z tlačítek a jste-li zároveň přihlášeni v jedné z uvedených služeb, lze přiřadit informaci o Vaší návštěvě naší nabídky online k Vašemu uživatelskému účtu. Jste-li členem jedné z těchto služeb a nechcete, aby sociální sítě shromažďovaly přes nabídku online údaje o Vás a propojovaly je s Vašimi uživatelskými údaji, musíte se před kliknutím na logo z Facebooku, Twitteru, Pinterestu nebo Youtube odhlásit. Právním základem pro zpracování Vašich dat je čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. f ONOOU.

Upozoňujeme na to, že my jako poskytovatel těchto webových stránek nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených údajů a jejich využívání. Další informace o tom, jaké údaje se při používání sociálních služeb u Facebooku, Twitteru, Pinterestu nebo Youtube zjišťují a jak se tyto údaje využívají, zjistíte na příslušných opatření pro ochranu údajů zde:

Poskytovatel sociálních médií

Adresa

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poskytovatel sociálních médií

Facebook

Adresa

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

https://cs-cz.facebook.com/policy.php

Poskytovatel sociálních médií

Youtube

Adresa

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA

Prohlášení o ochraně osobních údajů

https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de

Poskytovatel sociálních médií

Twitter

Adresa

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

Prohlášení o ochraně osobních údajů

https://twitter.com/en/privacy

Poskytovatel sociálních médií

Pinterest

Adresa

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland

Prohlášení o ochraně osobních údajů

https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

 

7.2 Propojení s mapami Google

Na těchto webových stránkách využíváme nabídku map Google a můžeme Vám tak nabídnout interaktivní mapy přímo na webových stránkách, které vám umožní pohodlné využívání funkce map.

Návštěvou našich webových stránek obdrží Google informaci, že jste načetli odpovídající podstránku našich webových stránek. Kromě toho dojde k přenosu údajů uvedených v bodě 4 tohoto prohlášení. K tomu dochází nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který se přihlašujete, nebo zda není k dispozici. žádné uživatelské konto Jste-li přihlášeni přes Google, budou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Nepřejete-li si přiřazení k Vašemu účtu u Google, musíte se před aktivací tlačítka z účtu odhlásit. Google ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a užívá je k marketingu, provádění marketingového průzkumu a/nebo k přizpůsobenému vytváření svých webových stránek. Toto vyhodnocení provádí především (i pro nepřihlášené uživatele) k provádění přizpůsobené reklamy a pro informaci jiných uživatelů sociální sitě o jejich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo na námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se pro realizaci námitky musíte obrátit na společnost Google. Právním základem pro zpracování Vašich dat je čl. 6 odst. 1 s. 1 pís. f ONOOU.

Další informace týkající se účelu a rozsahu zjišťování údajů a jejich zpracování poskytovatelem pluginu obdržíte v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele. Tam také získáte další informace týkající se s tím spojených práv a možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de. Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA a podléhá EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7.3 The Trade Desk

Pro naši online nabídku využíváme technologie externího poskytovatele The Trade Desk (TheTrade Desk Ltd, 1 Bartholomew Close, London EC1A 7BL, United Kingdom, https://www.thetradedesk.com/). Používá se pro marketingové a optimalizační účely. Poskytovatel používá cookies prohlížeče. Používáním lze vytvářet pseudonymizované uživatelské profily. Údaje shromážděné pomocí technologie The Trade Desk se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky. Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas v souladu s či. 1 písm. a) GDPR.

8 Další informace

8.1 Ochrana nezletilých osob

Děti a mladistvé osoby mladší 18 let nám nesmí předávat žádné osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Nevyžadujeme cíleně žádné osobní údaje od dětí nebo mladistvých osob, cíleně je neshromažďujeme ani je nepředáváme třetím osobám.

8.2 Odkazy na jiné webové stránky

Naše nabídka online obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou zpravidla příslušně označené. Nemáme žádný vliv na to, jak příslušné stránky, na které odkazujeme, dodržují ustanovení o ochraně osobních údajů. Proto Vám doporučujeme informovat se o příslušných vyjádřeních o ochraně osobních údajů i na těchto dalších webových stránkách.

8.3 Kontaktní informace

Vámi vydaný souhlas se zpracováním Vašich údajů můžete kdykoliv s budoucím účinkem odvolat i pro následující kanály:

E-Mail

Informační zpravodaj/Newsletter

Zasílání poštou

E-Mail

service_cz@takko-fashion.com

Informační zpravodaj/Newsletter

Kliknutím na odkaz pro zrušení v informačním zpravodaji

Zasílání poštou

Takko Fashion s.r.o., Čechyňská 365/23, 602 00 Brno

 

 

8.4 Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Stav tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se označí (dole) uvedením data. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv s budoucím účinkem změnit. Aktuální verzi si lze stáhnout přímo na našich webových stránkách. Navštěvujte prosím naše webové stránky pravidelně a informujte se o platném prohlášení o ochraně osobních údajů.

Stav tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů: květen 2018