Oznamovací kanály a systémy týkající se shody s předpisy

Jako jednu ze základních součástí systému řízení shody Takko Fashion nabízíme zde uvedené oznamovací kanály. Pokud zjistíte riziko nedodržení předpisů nebo porušení předpisů, nabízíme zaměstnancům i třetím stranám možnost obrátit se na nás prostřednictvím tohoto oznamovacího kanálu a informovat nás o daných skutečnostech. Oznámení lze učinit veřejně nebo anonymně.

Můžete nahlásit následující rizika nebo porušení shody s předpisy:

  • Protiprávní jednání a opomenutí, za které lze uložit pokutu nebo sankci
  • (trestné činy nebo správní delikty);
  • Rizika pro lidská práva a životní prostředí a porušení lidských práv a povinností
  • v oblasti životního prostředí;
  • Porušení interních směrnic firmy

Upozorňujeme, že oznámení, která se netýkají dodržování předpisů, nebudou zpracována.

V takových případech se obraťte na náš zákaznický servis.

Informace o zpracování příchozích oznámení a postupu lze získat zde.

Informace o možných rizicích v oblasti dodržování předpisů nebo jejich porušení lze podávat prostřednictvím těchto oznamovacích kanálů:

 

Online oznamovací systém

Oznámení lze podat veřejně nebo anonymně. K tomuto účelu nabízíme softwarové řešení,

v němž lze hlášení správně a rychle podat pomocí předem formulovaných otázek.

Přístup k online oznamovacímu systému naleznete zde:

 

Přejít k ohlašovacímu systému

 

Úředník pro kontrolu dodržování předpisů

Dopisem:

Osobní / Důvěrné

Takko Fashion GmbH

Compliance Officer

Alfred-Krupp-Straße 21

48291 Telgte

Německo

E-mailem: compliance(at)takko.de

Telefonicky: +49 2504 923 100

Oznamovací kanál přímo přispívá k objasnění skutečností a řešení stížností.

Proto jsou falešná obvinění a vědomě nepravdivé informace zakázány.

 

Další mechanismy pro podávání stížností

Společnost Takko Fashion má mezinárodní struktury dodavatelského řetězce, a proto nelze zcela vyloučit porušování lidských práv a životního prostředí. V zájmu splnění své firemní povinnosti péče jsou k dispozici výše uvedené oznamovací kanály a reklamační systém poskytnutý pro dodavatelský řetězec společnosti Takko Fashion.

Jako člen nadace Fair Wear Foundation poskytujeme další oznamovací kanál pro ty, kterých se to týká v dodavatelském řetězci.