Impresum

Takko Fashion s.r.o.
Londýnské náměstí 853/1
639 00 Brno

Tel.: 00420 (0) 543 423 220

Fax: 00420 (0) 543 254 056
E-Mail: info@takko.cz

Sídlo společnosti: Brno
Vedení společnosti: Paul Thieme, Thomas Eichhorn

Rejstříkový soud: Brno
Číslo strany obchodního rejstříku: oddíl C, vložka 46900
DIČ: CZ27060501

Databáze zákazníků - změna údajů:
E-Mail: service_cz@takko.com

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz