Privaatsuspoliitika

TK-Fashion OÜ (edaspidi: Takko) võtab isikute andmete kaitsmist väga tõsiselt. Takko jaoks on oluline, et internetilehe kasutajad mõistaksid alati, millal milliseid andmeid kogutakse ja kuidas neid andmeid kasutatakse. Takko tagab tehnoloogiliste ja organisatoorsete meetmetega andmekaitseeeskirjadest kinnipidamise, see kehtib ka välistele teenusepakkujatele, kes Takkoga koostööd teevad.

Isikute andmed

Isikute andmete näol on tegu infoga, mida saab kasutada isikute identiteetide tuvastamiseks. Selle info alla kuuluvad nimed, aadressid, postiaadressid või telefoninumbrid. Selle alla ei kuulu info, mida ei saa ühendusse viia kindla isikuga (nt internetilehe kasutajate arv). Kasutajad võivad Takko internetilehte kasutada, ilma et neil oleks tarvis oma identiteeti paljastada

Kui kasutaja soovib Takkoga ühendust saada, küsitakse selleks tema nime ja muud isiklikku infot. Kasutajal on õigus otsustada, kas ta edastab need andmed. Siiski on teatud funktsioonide jaoks, näiteks uudiskirja saatmiseks, osade andmete jagamine kohustuslik ja väljad on vastavalt tähistatud. Kui küsitakse täiendavaid andmeid, on tegu vabatahtlikult jagatava mittekohustusliku infoga.

Isiklike andmete salvestamine ja töötlemine

Takko salvestab kasutajate andmed eriti tugeva kaitsega serveritesse. Andmete kaotamise, andmete hävimise, andmetele juurdepääsemise, andmetega manipuleerimise või andmete levitamise takistamiseks on tarvitusele võetud tehnilised ja organisatoorsed meetmed. Juurdepääs andmetele on lubatud ainult vähestele, vastavate volitustega isikutele. Nemad vastutavad serverite tehnoloogilise ja kommertsiaalse hooldamise ning sisuhalduse eest. Siiski tuleb arvestada, et ka regulaarne kontroll ei paku täielikku kaitset kõikide võimalike ohtude eest.

Internetilehel küsitavaid andmeid edastatakse interneti kaudu krüpteerimata kujul. Seega ei tohiks sel moel edastada konfidentsiaalset infot.

Internetilehega ühendamisel salvestatakse Takko serveritesse andmeid turvalisuse ja statistika eesmärkidel (nt IP-aadress, kuupäev, kellaaeg ja vaadatud leheküljed). Ei saa välistada, et nende andmete abil on identifitseerimine võimalik. Siiski ei kasuta Takko IP-aadressi kasutaja identifitseerimiseks. Samas tohib Takko kasutada kogutud IP-aadresse (anonüümse) statistilise analüüsi jaoks.

Lisaks kasutab Takko nime, postiaadressi, E-posti aadressi ja telefoninumbrit selleks, et edastada kasutajale Takko reklaampakkumisi. Nende andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine toimub kasutaja nõusolekul.

Isiklike andmete edastamine kolmandale osapoolele

Takko kasutab isikuid puudutavat infot ainult enda ettevõtte ja seotud firmade (Takko Holding GmbH ja Takko Fashion GmbH, mis asuvad Saksamaal, Telgetes) piires. Lisaks saavad teised ettevõtted ligipääsu nendele andmetele, kui nad pakuvad Takkole oma teenuseid. Sel juhul kontrollib Takko andmekaitseeeskirjadest kinnipidamist ja on selle eest vastutav.

Takko ei edasta andmeid kolmandatele, eriti just reklaami eesmärgil, ilma kasutaja selgesõnalise loata. Siiski edastab Takko andmed vastavaid volitusi omavatele organisatsioonidele, kui seadus või kohtuotsus seda nõuab.

Küpsised ja veebikasutuse analüüs

Takko kasutab oma internetilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse lehekülje külastaja veebilehitseja vahemällu. Küpsised võivad olla teatud funktsioonide, nt ostukorvi jaoks, tehnilistel põhjustel vajalikud. Suurem osa veebilehitsejatest on seadistatud küpsiste automaatseks vastuvõtmiseks. Kasutajad võivad küpsiste salvestamise välja lülitada või seadistada lehitsejat selliselt, et küpsise saatmisel ilmub vastav teade.

Lisaks kasutab Takko Google Analyticsi internetilehekülge turunduse ja optimeerimise eesmärkidel. Google Analytics võimaldab kasutaja käitumist täpsemalt analüüsida. Google kirjeldab selle süsteemi tööd järgnevalt:

„See veebileht kasutab Google Analyticsit, Google Inc. (edaspidi Google) veebianalüüsi teenust. Google Analytics kasutab nn küpsiseid, mis on Teie arvutitesse salvestatavad tekstifailid, mida kasutatakse teiepoolse veebilehekasutuse analüüsi jaoks. Küpsiste poolt loodud veebilehe kasutamise info saadetakse (koos Teie IP-aadressiga) Google serverisse USAs ja salvestatakse seal. Google kasutab seda infot, et analüüsida teiepoolset veebilehe kasutamist, et koostata ülevaateid veebilehe aktiivsusest lehe käitajale ja et pakkuda täiendavaid veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Lisaks edastab Google selle info vajadusel kolmandale osapoolele, kui seadus seda nõuab või kui kolmas osapool töötleb neid andmeid Google tellimusel. Mingil juhul ei loo Google seost Teie IP-aadressi ja teiste Google andmete vahel. Te võite küpsiste paigaldamist veebilehitseja vastava seadistamisega takistada; siiski juhime Teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei saa Te kõiki selle veebilehe funktsioone täies mahus kasutada. Selle veebilehe kasutamisega annate Te Googlele loa töödelda Teie kohta kogutud andmeid eelkirjeldatud viisil ja eelkirjeldatud eesmärgiga.“

Te saate Google Analytics'i poolt teostatavat andmete kogumist vältida, klikates järgnevale lingile. Opt-Out-Cookie paigaldamisega takistate edaspidist andmete kogumist antud veebileheküljel. Google Analytics'i deaktiveerimine

Ühendamine Takko fännilehtedega Facebooki, Twitteri, YouTube´i, Pintersti ja Flickri keskkondades.

Takko kodulehekülg viitab linkide abil Facebooki, Twitteri, YouTube´i, Pinteresti ja Flickri sotsiaalvõrgustike kodulehekülgedele. Takko omab nimetatud keskkondades fännilehekülgi. Fännileheküljele jõudmiseks tuleb vajutada vastava sotsiaalvõrgustiku logole. Vastavad keskkonnad tunnete ära järgnevate logode järgi:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Flickr

Kui sisenete meie koduleheküljele ning klikite sotsiaalvõrgustiku logol, siis suunatakse Teid automaatselt valitud koduleheküljele. Kui Te olete Facebooki, Twitteri, YouTube´i, Pinteresti või Flickri kasutajana sisselogitud, siis saate sotsiaalvõrgustiku külastust meie koduleheküljel ühildada. Selleks tuleb vajutada vastava keskkonna logol. Näiteks kui Te vajutate Facebooki logol, siis edastatakse vastav informatsioon Teie brauserilt Facebooki ning salvestatakse seal.

Kui Te ei soovi, et sotsiaalvõrgustikud koguksid ja salvestaksid infot meie kodulehekülje külastamise kohta, siis tuleb Teil enne sotsiaalvõrgustiku logole klikkimist end vastavat keskkonnast välja logida.

Informatsiooni edastamine, nagu näiteks IP-aadressi edastamine, ei toimu kohe Takko koduleheküljele sisenedes. Info edastatakse alles siis, kui Te vajutate vastava keskkonna logole.

Andmete kogumise eesmärgi, ulatuse ja ka muu infotöötlemisega seotud teabe sotsiaalvõrgustike poolt ja privaatseadete kaudu on leitav vastavate keskkondade andmekaitsega seotud lõikudest. Nimetatud lõigud leiate järgnevalt lingilt.

 

Facebook
Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 
http://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter
Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA
http://twitter.com/privacy

YouTube
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pinterest
Pinterest Inc.
635 High Street, Palo Alto
CA 94301, USA
http://about.pinterest.com/privacy/

Flickr
Yahoo! Inc.
701 First Avenue
Sunnyvale, CA 94089, USA
http://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/flickr/

 

Alaealiste kaitse

Lapsed ja alla 18-aastased noored ei tohi vanemate või hooldusõigusega isiku nõusolekuta isiklikke andmeid Takkole edastada. Takko ei küsi laste kohta isiklikke andmeid, ei kogu neid ja ei edasta ka kolmandatele. VIP-teenuse raames on meie noorte kasutajate heaolu nimel alla 16-aastased isikud automaatselt osalemisest välistatud.

Lingid teistele veebilehtedele

Takko veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele. Takkol puudub kontroll selle üle, kas nende käitajad järgivad andmekaitseeeskirju.

Andmepäring

Kasutajal on õigus teada, millised andmed on tema kohta salvestatud, lisaks on tal õigus lasta neid andmeid korrigeerida, sulgeda või kustutada

Kui kasutaja on andnud Takkole loa oma isiklike andmete kasutamiseks reklaami eesmärgil, saab ta selle loa igal ajal tühistada:

 • saates E-kirja aadressile service_ee@takko-fashion.com
 • vajutades uudiskirja saatmise tühistamise lingile (Uudiskirja tühistamine);
 • või saates kirja aadressile TK-Fashion OÜ, Uus 5, 10111 Tallinn.

Kontakt

Lisainfo saamiseks käesoleva privaatsuspoliitika või muude andmekaitset puudutavate teemade kohta, samuti andmete kustutamise või järelpärimise jaoks, pöörduge aadressile:

TK-Fashion OÜ
Uus 5
10111 Tallinn

või saatke E-kiri aadressile: privacy@takko.de

Your direct line to us
 • Do you have questions or suggestions? No problem. Just contact us - it’s easy and straightforward.
  service_ee(at)takko-fashion.com