Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

1 Informacija apie asmens duomenų rinkimą

Mums labai svarbu saugoti jūsų privatumą ir jūsų asmens duomenis. Todėl privalome laikytis visų galiojančių duomenų apsaugos reikalavimų bei skaidriai tvarkyti jūsų asmens duomenis. Toliau paaiškiname, kaip mes renkame mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis. Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, pvz., vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, IP adresas, naršymo elgesys.

Pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 str. 7 d. už duomenų apsaugą atsako toliau nurodyta įmonė (toliau – „mes“ arba „Takko“). Kontaktinis asmuo klausimams dėl šio Pareiškimo dėl duomenų apsaugos yra mūsų duomenų apsaugos pareigūnas.

Atsakingas asmuo

Duomenų apsaugos pareigūnas

Atsakingas asmuo

UAB TK-Fashion
Savanoriu pr. 363-501
51480 Kaunas

Tel.: +370 426983

E-Mail: service_lt@takko-fashion.com

Duomenų apsaugos pareigūnas

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Vokietija

arba el. paštu: privacy@takko.de

 

Iš esmės siekdami teikti jums paslaugas, jūsų asmens duomenis naudojame tik savo bendrovėje, įskaitant susijusias įmones (ypač „Takko Fashion GmbH“, „Takko Holding GmbH“ ir „Takko Logistik GmbH & Co.KG“, įsikūrusias Vokietijoje).

Be to, be aiškaus jūsų sutikimo mes neperduodame jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, ypač reklamos tikslais. Jūsų asmens duomenis atskleisime tik gavę jūsų sutikimą tai padaryti arba jei turime teisę ar prievolę tai daryti dėl teisinių reikalavimų arba oficialių pareigūnų ar teismo nurodymu. Tai gali apimti informacijos teikimą teisėsaugos institucijoms intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ar užtikrinimo tikslais.

2 Jūsų teisės

Savo asmens duomenų atžvilgiu jūs turite tokias teises:

 • teisę susipažinti su asmens duomenimis,
 • teisę pataisyti asmens duomenis,
 • teisę atšaukti asmens duomenis,
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą,
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą,
 • teisę uždrausti asmens duomenų tvarkymą.

Taip pat turite teisę pateikti skundą už duomenų apsaugą atsakingai institucijai dėl to, kaip „Takko“ tvarko jūsų asmens duomenis. Toliau pateikiama tokios institucijos kontaktinės informacijos nuoroda (http://www.ada.lt/).

3 Prieštaravimas dėl asmens duomenų tvarkymo ar sutikimo atšaukimas

Jei davėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, jį galite bet kada atšaukti. Toks atšaukimas prilygs teisinio pagrindo mums tvarkyti jūsų asmens duomenis panaikinimui.

Kadangi jūsų asmens duomenų tvarkymas turi atitikti teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų balansą pagal BDAR 6 str., 1 d. f) punktą, jūs galite nesutikti leisti tvarkyti savo asmens duomenų. Tai ypač pasakytina tokiu atveju, kai asmens duomenų nebūtina tvarkyti sutarties su jumis vykdymui. Jei jūs pareikšite prieštaravimą, mes paprašysime paaiškinti, kodėl neturėtume toliau tvarkyti jūsų duomenų. Jei jūsų prieštaravimas yra pagrįstas, mes išnagrinėsime jūsų situaciją ir nutrauksime arba pakoreguosime asmens duomenų tvarkymą, arba nurodysime jums teisines nuostatas, remdamiesi kuriomis mes toliau tvarkysime jūsų asmens duomenis.

Žinoma, jūs galite bet kada pareikalauti netvarkyti jūsų asmens duomenų reklamos ir duomenų analizės tikslais. Savo prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo reklamos tikslais galite pranešti kontaktais, nurodytais šiame Pranešime dėl duomenų apsaugos.

4 Asmens duomenų rinkimas iš mūsų svetainės lankytojų

4.1 Naršymo duomenys

Jei mūsų svetainę naudojate tik informaciniais tikslais, t. y. nesiregistruojate joje ar kitu būdu nesuteikiate mums savo asmens duomenų, mes renkame tik jūsų naršyklės į mūsų serverį perduodamą informaciją.  Jei norite peržiūrėti mūsų svetainę, renkame tokius duomenis, kurie yra techniškai būtini siekiant mums rodyti svetainės turinį bei užtikrinti jos saugumą ir stabilumą (teisinis pagrindas: BDAR 6 str. 1 d. f) punktas):

 • IP adresas,
 • lankymosi laikas ir data,
 • užklausos turinys (konkretus puslapis),
 • prieigos būklė / HTTP būklės kodas,
 • perduotų duomenų apimtis,
 • svetainė, kuri priima užklausą (siuntėjo URL),
 • naršyklė,
 • operacinė sistema ir sąsaja,
 • naršyklės kalba ir versija,
 • galinis prietaisas,
 • ekrano skiriamoji geba,
 • ekrano spalvų gylis,
 • „Flash“ palaikymas,
 • „Javascript“ palaikymas.

4.2 Slapukai

Be minėtų duomenų, jums lankantis mūsų svetainėje ji atsiunčia į jūsų kompiuterį ir jame išsaugo slapukus. Slapukai yra maži teksto failai, kurie išsaugomi jūsų naršyklės aplanke. Slapukai surenka siuntėjui (šiuo atveju – mums) tam tikrą jūsų kompiuterio informaciją. Slapukai negali paleisti programų ar užkrėsti jūsų kompiuterio virusais. Jie skirti tam, kad jums būtų lengviau ir patogiau naršyti konkrečioje svetainėje.

Šios svetainės naudojamų slapukų rūšys, paskirtis ir veikimas paaiškinti toliau.

Laikini slapukai – jie ištrinami automatiškai jums išjungus svetainės langą.  Jie apima seanso slapukus, kurie išsaugo naršymo seanso numerį (ID), kuris naudojamas priskirti jūsų naršyklės užklausas bendram seansui. Tokiu būdu kitą kartą lankantis mūsų svetainėje ji atpažins jūsų kompiuterį. Seanso slapukai ištrinami jums išėjus iš svetainės ar uždarius naršyklę.

Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami po tam tikro laiko tarpo, kuris priklauso nuo slapuko. Slapukus galite bet kada ištrinti iš naršyklės saugumo nustatymų meniu.

Naršyklėje galite nustatyti norimus slapukų nustatymus, pvz., galite atsisakyti priimti trečiųjų šalių ar bet kokius kitus slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad tuomet jūs negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

5 VIP paslaugų teikimas, naujienlaiškių, klientų apklausų ir kontaktinių duomenų tvarkymas

Mūsų svetainė siūlo ne tik informacinį turinį, bet ir įvairias paslaugas, kuriomis galite naudotis. Norėdami jomis naudotis turėsite pateikti papildomų asmens duomenų, kurie mums reikalingi paslaugų teikimui.

Kartais mes tvarkome jūsų asmens duomenis per trečiuosius paslaugų teikėjus, pvz., klientų kortelių surinkimui, naujienlaiškių siuntimui ar nuolaidų kuponų spausdinimui. Šie paslaugų teikėjai yra kruopščiai atrinkti, su jais sudarytos sutartys ir jie įpareigoti laikytis mūsų nurodymų.

5.1 Registracija VIP paslaugai

„Takko“ VIP paslaugą galite užsisakyti, jei jums jau yra 18 metų. Užsisakę VIP paslaugą gausite jus dominančių „Takko“ pasiūlymų ir nuolaidų. Taip pat galėsite užsisakyti mūsų naujienlaiškį. Jums užsisakius „Takko“ VIP paslaugą, jūsų suteikta informacija (pvz., kreipinys, vardas ir pavardė, adresas, šalis, el. pašto adresas, gimimo data, drabužių dydžiai ir pan.) bus panaudoti informacijos apie prekes, pasiūlymus ir įdomios naujienos teikimui jums. VIP paslauga taip pat apima kvietimus dalyvauti klientų apklausose. Paslaugos užsakymui privaloma informacija yra pažymėta, o kitą informaciją galite teikti pasirinktinai.

Užsisakydami VIP paslaugą jūs sutinkate, kad jūsų pirkimų ir vartotojo veiksmų (pvz., kuponų panaudojimo, pirktų prekių, reklaminės medžiagos naudojimo, nuorodų naujienlaiškyje atidarymo ir pan.) informacija būtų tvarkoma siekiant siųsti jums tikslinius pasiūlymus, pritaikytus pagal jūsų asmeninius interesus.

Jei pakeisite gyvenamąją vietą, apie tai galite pranešti įmonei „Takko“ užpildę adreso pakeitimo formą „Takko“ VIP puslapyje. Paslaugos užsakymui privaloma adreso pakeitimo informacija yra pažymėta, o kitą informaciją galite teikti pasirinktinai. Teikdami šią paslaugą mes naudosime jūsų el. pašto adresą galimiems klausimams ar jūsų informavimui apie pakeistą jūsų adresą.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. 1 a punktą.

Jūsų duomenys bus saugomi tiek, kiek truks santykiai su jumis kaip su vartotoju. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti be jokių pasekmių ateityje. Pvz., pakanka atsiųsti mums atitinkamo turinio el. laišką adresu, nurodytu šiame Pareiškime dėl duomenų apsaugos.

5.2 Naujienlaiškis (Newsletter)

Naujienlaiškio užsisakymui naudojame dvigubo patvirtinimo tvarką. Tai reiškia, kad kai užsisakysite naujienlaiškį, jūsų nurodytu el. pašto adresu atsiųsime laišką, kuriame prašysime patvirtinti naujienlaiškio užsakymą. Jei užsakymo nepatvirtinsite per 14 dienų, jūsų duomenys bus blokuoti ir automatiškai ištrinti. Be to, mes išsaugosime kiekvieno užsakymo ir patvirtinimo gavimo laiką. Tokia tvarka reikalinga įrodyti jūsų užsakymą ir, jei reikia, pranešti jums apie neteisėtą jūsų asmens duomenų naudojimą. Patvirtinę užsakymą jūs sutinkate reguliariai gauti naujienlaiškį su informacija apie mūsų prekes, pasiūlymus, įdomios naujienos bei kvietimus dalyvauti klientų apklausose.

Užsisakydami naujienlaiškį jūs sutinkate, kad mes analizuosime jūsų pirkimo ir vartotojo veiksmų duomenis (pvz., nuolaidų kuponų naudojimo ar prekių įsigijimo). Siekdami analizuoti jūsų vartotojo veiksmus, į siunčiamus laiškus įdėsime tinklo indikatorius ir stebėjimo kodus – vieno pikselio dydžio vaizdo failus, saugomus mūsų svetainėje. Analizės tikslu mes susiejame 4 punkte minimą informaciją ir tinklo indikatorius su jūsų el. pašto adresu ir kliento numeriu. Tokiu būdu gauti duomenys leidžia mums sukurti jūsų asmeninį vartotojo profilį, kad galėtume pritaikyti naujienlaiškio turinį jūsų poreikiams. Tokiu būdu mes registruojame, kada jūs perskaitote naujienlaiškį ir kurias nuorodas paspaudžiate – tai leidžia gauti dar tikslesnį jūsų profilį.

Tokių mūsų veiksmų teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. 1 a punktą.

Jūsų duomenys bus saugomi tiek, kiek truks santykiai su jumis kaip su vartotoju. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti naujienlaiškį ir atsisakyti jo prenumeratos. Savo atšaukimą galite pareikšti paspausdami kiekviename naujienlaiškio laiške esančią nuorodą arba atsiųsdami laišką adresu, nurodytu šiame Pareiškime dėl duomenų apsaugos.

5.3 Klientų apklausos

Siekdami gerinti savo pasiūlymus retkarčiais mes kviečiame klientus dalyvauti apklausose išsiųsdami jiems atitinkamus kvietimus el. pašto ar pašto adresu, kuriuos klientai nurodo užsisakydami VIP paslaugą. Dalyvavimas šiose apklausose yra visiškai savanoriškas. Jei apklausos formoje nenurodyta kitaip, įmonė „Takko“ naudos klientų atsakymus anonimiškai siekdama toliau gerinti savo prekes ir pasiūlymus. Jei planuojame susieti apklausos rezultatus su jūsų kliento profiliu, paprašysime jūsų sutikimo. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. 1 a punktą.

5.4 Užklausos forma

Kai kreipiatės į mus el. paštu ar atsiųsdami užpildytą užklausos formą, mes renkame jūsų suteiktą informaciją (jūsų el. pašto adresą, vardą ir pavardę, adresą, telefono nr., užklausos priežastį ir jūsų pastabas), kad galėtume jums atsakyti. Tokių mūsų veiksmų teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 str. 1 d. 1 a punktą. Šie duomenys naudojami tik atsakymo į jūsų užklausą tikslais.

6 Žiniatinklio analizė

Siekdami analizuoti savo svetainės naudojimą ir ją optimizuoti, naudojamės įvairiomis paslaugomis, o kai kurios iš jų apima slapukų ir kitų technologijų naudojimą. Jei jūs nesutinkate su tokių analizės būdų naudojimu, galite pateikti prieštaravimą tokiam asmens duomenų tvarkymui arba blokuoti slapukų išsaugojimą savo naršyklėje. Kiekvienos paslaugos atveju paaiškinama, kaip galima pateikti prieštaravimą. Jums pateikus prieštaravimą, jūsų asmens duomenų naudojimas žiniatinklio analizei bus nutrauktas.

6.1 „Google Analytics“ paslauga

Ši svetainė naudojasi „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia bendrovė „Google Inc.“ (toliau – „Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus – mažus teksto failus, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip jūs naudojatės mūsų svetaine. Slapukų surinkta informacija apie jūsų naršymo ypatumus dažniausiai perkeliama į „Google“ serverius JAV ir ten yra laikoma. Tačiau jei svetainėje įjungta IP nuasmeninimo funkcija, „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą pagal Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalies narės adresą. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus nusiųstas į „Google“ serverį JAV, kur jis bus sutrumpintas. Šios svetainės valdytojo vardu „Google“ panaudos šią informaciją, kad išanalizuotų, kaip jūs naudojatės svetaine, parengtų svetainės valdytojui svetainės naudojimo ataskaitas ir suteiktų kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu.

„Google Analytics“ gauti IP adresai nebus sujungiami su kitais „Google“ duomenimis.

Slapukų išsaugojimo kompiuteryje galite išvengti pakeitę reikiamus naršyklės nustatymus, tačiau tuomet jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės funkcijų. Jūs taip pat galite neleisti „Google“ rinkti ir apdoroti slapukų sukurtos informacijos, ar informacijos, susijusios su jūsų naršyklės naudojimu (įskaitant IP adresą) pasinaudoję naršyklės įskiepį, kurį galite atsisiųsti čia: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=lt.

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ su plėtiniu „_anonymizeIp()“. Kadangi IP adresai tvarkomi sutrumpinti, jų neįmanoma susieti su konkrečiu asmeniu. Jei apie jus surinktuose duomenyse bus nuoroda į jūsų asmenį, jie bus išskirti ir nedelsiant ištrinti.

Mes naudojame „Google Analytics“, kad galėtume analizuoti ir nuolat tobulinti naudojimąsi mūsų svetaine. Analizės rezultatai leidžia mums gerinti jums teikiamus pasiūlymus. Išskirtiniams atvejams, kai asmens duomenys persiunčiami į JAV, „Google“ juos tvarko laikydamasi ES-JAV „Privacy Shield“ programos reikalavimų, žr. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. „Google Analytics“ naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f punkto nuostatos.

Trečiosios šalies informacija: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Naudojimo sąlygos: http://www.google.com/analytics/terms/lt.html, Duomenų apsaugos apžvalga: http://www.google.com/intl/lt/analytics/learn/privacy.html, taip pat Pareiškimas dėl duomenų apsaugos: http://www.google.lt/intl/lt/policies/privacy.

6.2 A/B testavimas

Ši svetainė analizuoja lankytojų elgesį naudodama A/B testavimą. Tokiu būdu atsižvelgdami į lankytojų naudotojo profilius galime jiems rodyti šiek tiek skirtingus svetainės variantus. Tai leidžia mums analizuoti mūsų pasiūlymą, reguliariai jį tobulinti ir daryti jį įdomesniu bei naudingesniu lankytojams. A/B testavimo naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f punkto nuostatos.

Šiai analizei jūsų kompiuteryje įrašomi slapukai. Jūs galite išvengti tokios analizės ištrindami išsaugotus slapukus bei neleisdami įrašyti naujų slapukų. Jei neleisite išsaugoti slapukų, gali būti, kad negalėsite išnaudoti visų svetainės galimybių. Neleisti išsaugoti slapukų galite pakeisdami naršyklės nustatymus.

Prieš atliekant tokią analizę vartotojų IP adresai yra sutrumpinami, kad pagal juos nebūtų įmanoma nustatyti konkrečių lankytojų. Jūsų naršyklės siunčiamas IP adresas nebus sujungtas su kitais mūsų renkamais duomenimis.

7 Socialinių tinklų paslaugos

7.1 Socialinių tinklų integravimas

Šioje svetainėje šiuo metu naudojame „Facebook“, „Twitter“, „Pinterest“ ir „Youtube“ socialinius tinklus.

Jei jūs mūsų svetainėje paspausite šių socialinių tinklų piktogramas, būsite nukreipti į atitinkamo tinklo išorinę svetainę. Jei būdami išorinėje svetainėje paspausite kurį nors mygtuką, informacija, kad čia patekote iš mūsų svetainės, gali būti įrašyta jūsų socialinio tinklo profilyje. Jei jūs turite konkrečių socialinių tinklų paskyrą ir nenorite, kad jie rinktų informaciją apie tokį jūsų lankymąsi bei susietų ją su jūsų ankstesniu apsilankymu mūsų svetainėje, prieš paspausdami socialinio tinklo piktogramą mūsų svetainėje, turite atsijungti nuo socialinio tinklo paskyros. Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f punkto nuostatos.

Atkreipkite dėmesį, kad būdami šios svetainės valdytoju mes nežinome, kokius duomenis renka ir perduoda socialiniai tinklai. Išsamiau apie tai, kokią informaciją renka ir kaip ją naudoja socialiniai tinklai, žr. „Facebook“, „Twitter“, „Pinterest“ arba „Youtube“ asmens duomenų apsaugos nuostatose adresu:

Socialinių tinklų teikėjai

Adresas

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

Socialinių tinklų teikėjai

Facebook

Adresas

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

http://lt-lt.facebook.com/about/privacy/

Socialinių tinklų teikėjai

Youtube

Adresas

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

http://www.google.lt/intl/lt/policies/privacy/

Socialinių tinklų teikėjai

Twitter

Adresas

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

http://twitter.com/en/privacy

Socialinių tinklų teikėjai

Pinterest

Adresas

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 

7.2 „Google Maps“ integravimas

Šioje svetainėje mes naudojamės „Google Maps“ paslaugomis. Ji leidžia mums rodyti jums mūsų svetainėje interaktyvius žemėlapius bei jums patogiai naudotis šia paslauga.

Jums lankantis šioje svetainėje įmonė „Google“ gauna informaciją, kad jūs lankėtės atitinkamame mūsų svetainės puslapyje. Be to, perduodami duomenys, nurodyti šio pareiškimo 4 punkte. Tai daroma nepriklausomai nuo to, ar jūs tuo metu esate prisijungęs prie savo „Google“ paskyros, ar išvis jos neturite. Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros, surinkta informacija bus perduota tiesiai į jūsų profilį. Jei nenorite, kad tokia informacija nebūtų perduota į jūsų „Google“ paskyrą, prieš paspausdami žemėlapį privalote išeiti iš savo paskyros. „Google“ išsaugo jūsų duomenis naudotojo profilyje ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimo ir (arba) suasmenintų svetainių siūlymo tikslais. Tai daroma siekiant rodyti (net ir neprisijungusiems naudotojams) aktualią reklamą bei informuoti kitus socialinio tinklo naudotojus apie jų veiklą mūsų svetainėje. Jūs turite teisę prieštarauti tokių naudojimo profilių sukūrimui – tokiu atveju turite kreiptis į „Google“. Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f punkto nuostatos.

Išsamiau apie įskiepio valdytojo duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslus ir apimtį žr. jo asmens duomenų apsaugos nuostatose. Jose taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir nustatymų galimybes, skirtas apsaugoti jūsų asmens duomenis: http://www.google.lt/intl/lt/policies/privacy/. „Google“ taip pat tvarko jūsų asmens duomenis JAV ir dalyvauja ES-JAV „Privacy Shield“ programoje, žr. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8 Papildoma informacija

8.1 Nepilnamečių apsauga

Vaikai ir paaugliai iki 18 metų amžiaus neturėtų siųsti mums jokios asmeninės informacijos be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Mes neprašome iš nepilnamečių asmenų jų asmens duomenų, nerenkame jų sąmoningai ir neperduodame jų trečiosioms šalims.

8.2 Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines. Paprastai tokios nuorodos yra pažymėtos. Mes negalime kontroliuoti, kaip tokios svetainės laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Todėl patariame susipažinti su tokių svetainių asmens duomenų apsaugos nuostatomis. 

8.3 Kontaktinė informacija

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tai galite padaryti tokiais būdais:

El. paštas

Naujienlaiškis (Newsletter)

Paštas

El. paštas

service_lt@takko-fashion.lt

Naujienlaiškis (Newsletter)

Naujienlaiškio laiške paspauskite prenumeratos atsisakymo nuorodą

Paštas

UAB TK-Fashion, Savanoriu pr. 363-501, 51480 Kaunas

 

 

8.4 Pareiškimo dėl duomenų apsaugos pakeitimai

Pareiškimo dėl duomenų apsaugos būklė žymima jo patvirtinimo data (žr. apačioje). Mes pasiliekame teisę bet kada keisti Pareiškimo dėl duomenų apsaugos turinį. Galiojanti jo redakcija visuomet skelbiama mūsų svetainėje. Prašome reguliariai lankytis mūsų svetainėje, kad susipažintumėte su galiojančia redakcija.

Šis Pareiškimas dėl duomenų apsaugos galioja nuo: 2018 m. gegužė