Prehlásenie o zhode

Milí zákazníci,

na tejto stránke si môžete pozrieť prehlásenia o zhode k nasledovným produktom:
  • Osobné ochranné prostriedky (OOP) podľa nariadenia (EU) 2016/425
  • Keramické predmety určené pre styk s potravinami podľa smernice 84/500/EHS a smernice 2005/31/ES

Zadajte prosím artiklové číslo vybraného tovaru do príslušného vyhľadávacieho poľa a spustite vyhľadávanie.
Číslo tovaru nájdete na produkte. Podľa obrázkov zistíte, kde konkrétne je možné nájsť číslo tovaru.
Pri slnečných okuliaroch sa číslo produktu nachádza aj na vnútornej strane bočnice.

 

Zadajte prosím číslo produktu