Gegevensbeschermingsverklaring

1 Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. In dit verband is het voor ons van groot belang, alle wettelijke bepalingen rond de gegevensbescherming na te leven en transparant met de verwerking van uw gegevens om te gaan. Wij informeren u hierna over de verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben, zo bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, IP-adres, gebruikersgedrag.

Verantwoordelijke conform art. 4 lid 7 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de hierna vermelde vennootschap (onderstaand „wij“ of „Takko“). Contactpersoon ingeval van vragen over deze gegevensbeschermingsverklaring is haar gegevensbeschermingscoördinator.

Verantwoordelijke

Gegevensbeschermingscoördinator

Verantwoordelijke

Takko Fashion Belgium NV
Gentse Baan 50
9100 Sint-Niklaas

Tel.: 0032 (0) 2 502 92 22

e-mail: info@takko.be

Gegevensbeschermingscoördinator

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Duitsland

of per e-mail: privacy@takko.de

 

Wij gebruiken uw persoonsgebonden informatie in principe alleen binnen de eigen onderneming met inbegrip van met ons gelieerde vennootschappen (in het bijzonder de firma’s Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH en Takko Logistik GmbH & Co.KG met zetel in Duitsland) om de door u gewenste diensten te leveren.

Bovendien geven wij de gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke instemming door aan derden, met name niet voor reclamedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden slechts doorgegeven indien u zelf met het doorgeven van de gegevens ingestemd hebt of voor zover wij op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële resp. gerechtelijke bepalingen hiervoor gerechtigd of hiertoe verplicht zijn. Daarbij kan het in het bijzonder om het verstrekken van informatie met het oog op de strafvervolging, het afwenden van gevaar of het afdwingen van intellectuele-eigendomsrechten gaan.

2 Uw rechten

U hebt tegenover ons volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op correctie,
 • recht op schrapping,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens,
 • recht op verzet tegen de verwerking.

U hebt bovendien het recht, bij een gegevensbeschermingsautoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege Takko uw beklag te doen. De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit vindt u onder volgende link (http://www.privacycommission.be/).

3 Verzet tegen de verwerking van uw gegevens of herroeping van de toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Indien u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens gegeven hebt, kunt u deze te allen tijde met het oog op de toekomst herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de werking van uw persoonsgegevens nadat u deze tegenover ons kenbaar gemaakt hebt.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de belangenafweging conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG steunen, kunt u verzet tegen de verwerking aantekenen. Dit is het geval indien de verwerking met name niet voor de nakoming van een contract met u noodzakelijk is. Bij uitoefening van een dergelijk verzet verzoeken wij om uiteenzetting van de redenen, om welke wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons doorgevoerd mogen verwerken. Ingeval van een gegrond verzet toetsen wij de stand van zaken en zullen ofwel de gegevensverwerking stopzetten dan wel aanpassen of u op onze dwingende, verdedigbare redenen wijzen, op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

Uiteraard kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op reclame en gegevensanalyse te allen tijde ingaan. Over uw verzet tegen reclame kunt u ons via de onderaan in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactgegevens informeren.

4 Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

4.1 Log-gebruiksgegevens

Bij het louter informatieve gebruik van de website, m.a.w. als u zich niet registreert of informatie op een andere manier aan ons overmaakt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server overmaakt. Wanneer u onze website wenst te bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons noodzakelijk zijn om u onze website te presenteren en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG):

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de aanvraag
 • inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • website, van welke het verzoek komt (Referrer URL)
 • browser
 • besturingssysteem en de interface daarvan
 • taal en versie van de browsersoftware
 • eindapparaat
 • resolutie van het beeldscherm
 • kleurdiepte van het beeldscherm
 • Flash ondersteuning
 • Javascript ondersteuning

4.2 Cookies

Aanvullend op de hiervóór genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf, toegewezen aan de door u gebruikte browser, opgeslagen worden en door welke er naar de instantie, die de cookie achterlaat (hier door ons) informatie stroomt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen aan uw computer overdragen. Ze dienen om het internetaanbod in het geheel gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

Deze website maakt gebruik van volgende soorten cookies, waarvan omvang en werkwijze hierna toegelicht worden:

Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd gewist wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie toegewezen kunnen worden, op. Daardoor kan uw computer herkend worden wanneer u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Persistente cookies worden geautomatiseerd gewist na een vooraf bepaalde tijdspanne die, afhankelijk van de cookie, kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

U kunt de instelling van uw browser al naargelang uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van Third-Party-Cookies (cookies van derden) of alle cookies van de hand wijzen. Wij vestigen er uw aandacht op dat u eventueel niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken.

5 Gegevensverwerking in het kader van VIP-Service, nieuwsbrief,  klantenenquêtes en contactopname

Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Daarvoor moet u doorgaans bijkomende persoonsgegevens vermelden, waarvan wij gebruik maken om de dienst te leveren.

Deels doen wij voor de verwerking van uw gegevens beroep op externe dienstenleveranciers, zo bijvoorbeeld voor de registratie van de klantenkaarten, voor de verzending van nieuwsbrieven of voor de afdruk van kortingsbonnen. Deze werden door ons zorgvuldig geselecteerd en in opdracht gegeven en zijn aan onze instructies gebonden.

5.1 Inschrijving voor de VIP-Service

Vanaf een leeftijd van 18 jaar kunt u zich vrijwillig voor de Takko VIP-Service inschrijven. Met de inschrijving voor de VIP-Service hebt u toegang tot interessante aanbiedingen en acties van Takko. U hebt bovendien de mogelijkheid om op onze nieuwsbrief een abonnement te nemen. Bij de inschrijving voor de Takko VIP-Service worden de door u vermelde gegevens (zo bijvoorbeeld titel, naam, adres, land, e-mail, geboortedatum, confectiemaat of andere onderwerpen) met het oog op informatie over producten, reclameacties en interessante niews uit de Takko VIP-Service verwerkt. Een onderdeel van VIP-Service zijn ook uitnodigingen voor klantenenquêtes. Voor de inschrijving noodzakelijke, verplicht te vermelden gegevens zijn afzonderlijk gemarkeerd, bijkomende gegevens zijn vrijwillig.

Met de inschrijving voor de VIP-Service stemt u ermee in dat uw gegevens over het aankoop- en gebruikersgedrag (zo bijvoorbeeld het inwisselen van bonnen, gedane aankopen, reclamemiddelcontacten, openen van links in de nieuwsbrief) verwerkt worden om u doelgerichte aanbiedingen te kunnen zenden die op uw persoonlijke interesses afgestemd zijn.

Ingeval van een verhuizing kunt u Takko uw correspondentieadres ook direct via het adreswijzigingsformulier onder Takko VIP meedelen. Voor de adreswijziging noodzakelijke, verplicht te vermelde gegevens zijn afzonderlijk gemarkeerd, bijkomende gegevens zijn vrijwillig. In dit verband vorderen wij uw e-mailadres in voor mogelijke wedervragen om u over de doorgevoerde adreswijzigingen te informeren.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG.

Uw gegevens worden voor de duur van de klantrelatie opgeslagen. Uw toestemming kunt u te allen tijde met het oog op de toekomst herroepen. Hiervoor volstaat bijvoorbeeld een e-mail of een bericht per post aan de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactgegevens.

5.2 Nieuwsbrief (Newsletter)

Voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde Double-opt-in-procedure. Dat betekent dat wij u na uw inschrijving een e-mail aan het vermelde e-mailadres zenden, waarin wij u om bevestiging verzoeken dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Indien u uw inschrijving niet binnen 14 dagen bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en daarna automatisch gewist. Bovendien slaan wij telkens tijdstippen van de inschrijving en bevestiging op. Het doel van deze procedure bestaat erin, uw inschrijving aan te tonen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens aan het licht te kunnen brengen. Met uw bevestiging stemt u ermee in, regelmatig nieuwsbrieven met informatie over producten, reclameacties, interessante niews en uitnodigingen voor klantenenquêtes te ontvangen.

Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief stemt u ermee in dat wij uw gegevens over het aankoop- en gebruikersgedrag (zo bijvoorbeeld het inwisselen van bonnen, gedane aankopen) analyseren. Voor de analyse van het gebruikersgedrag omvatten de verzonden e-mails zogenaamde Web-Beacons resp. Tracking-Pixel die Eén-Pixel-beeldbestanden vormen die op onze website opgeslagen zijn. Voor de analyses verbinden wij de in punt 4 vermelde gegevens en de Web-Beacons met uw e-mailadres en een individuele ID. Met de zodoende vergaarde gegevens maken wij een gepersonaliseerd gebruikersprofiel op om u de nieuwsbrief op uw individuele interesses af te stemmen. Daarbij registreren wij, wanneer u onze nieuwsbrieven leest en welke links u daarin aanklikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af.

Wettelijke basis hiervoor is uw toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG.

Uw gegevens worden voor de duur van de klantrelatie opgeslagen. Uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen en de nieuwsbrief opzeggen. De herroeping kunt u door een klik op de in elke nieuwsbrief-e-mail ter beschikking gestelde link of door een bericht aan de in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde contactgegevens toelichten.

5.3 Klantenenquêtes

Om onze aanbiedingen te verbeteren, gebruiken wij bij een inschrijving voor de VIP-Service resp. voor de nieuwsbrief met inachtneming van de wettelijke voorwaarden uw e-mail adres of uw correspondentieadres occasioneel voor klantenenquêtes. Uw deelname aan klantenenquêtes is vrijwillig. Voor zover niet anders bij de betreffende klantenenquête aangegeven, worden de antwoorden en resultaten anoniem voor de verdere ontwikkeling van de producten en aanbiedingen van Takko gebruikt. Voor zover beoogd wordt, de resultaten van de klantenenquête aan uw klantprofiel te koppelen, zullen wij naar uw toestemming vragen. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is dan uw toestemming conform art. 6 lid 1 zin1 lit. a AVG.

5.4 Contactformulier

Bij uw contactopname met ons per e-mail of via een contactformulier worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en reden alsook commentaar van de contactopname) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wettelijke basis hiervoor is uw toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de aangelegenheid te behandelen.

6 Webanalyse

Voor de analyse van het gebruik van onze website en de optimalisatie daarvan maken wij gebruik van verschillende diensten die deels van cookies en nog andere technieken gebruik maken. Voor zover u met de gebruikmaking van de diensten niet akkoord gaat, kunt u tegen deze gegevensverwerking ingaan resp. de verhindering van de opslag van cookies in uw browser instellen. Over de individuele diensten wordt uiteengezet, hoe het verzet toegelicht kan worden. Met uitoefening van het verzet volgt er geen verdere verwerking van uw gegevens voor een webanalyse door de betreffende provider meer.

6.1 Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van de firma Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruikmaking van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht.

U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun geheel gebruik zult kunnen maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. die van uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Daardoor worden e-mailadressen verkort verder verwerkt, een verwijsbaarheid naar personen kan daarmee uitgesloten worden. Voor zover de via u verzamelde gegevens een verwijzing naar personen toekomt, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en de persoonsgegevens daardoor zonder enig uitstel gewist.

Wij doen beroep op Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Aan de hand van de vergaarde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderlijke gevallen waarbij persoonsgegevens aan de VS overgedragen worden, heeft Google zich aan de EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke basis voor de gebruikmaking van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Informatie over de derde provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht betreffende de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html alsook de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

6.2 A/B-Testing

Deze website voert verder analyses van het gebruikersgedrag via een zogenaamde A/B-Testing uit. Daarbij kunnen wij u onze websites met lichts verschillende inhoud, afhankelijk van een plaatsgevonden profieltoewijzing, presenteren. Zo kunnen wij ons aanbod analyseren, regelmatig verbeteren en voor u als gebruiker interessanter verder ontwikkelen. Wettelijke basis voor de A/B-Testing is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Voor deze analyse worden er cookies op uw computer opgeslagen. De analyse kunt u door het wissen van bestaande cookies en de verhindering van de opslag van cookies verhinderen. Als u de opslag van de cookies verhindert, vestigen wij er uw aandacht op dat u van onze website eventueel niet in haar geheel gebruik kunt maken. De verhindering van de opslag van cookies is door de instelling in uw browser mogelijk.

Vóór uitvoering van de analyses worden de IP-adressen verkort verder verwerkt, een directe verwijsbaarheid naar personen kan daarmee uitgesloten worden. Het door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere door ons verzamelde gegevens bijeengebracht.

7 Social-Media diensten

7.1 Integratie van Social-Media diensten

Op deze website maken wij momenteel gebruik van de Social-Media diensten Facebook, Twitter, Pinterest en van het videoportaal Youtube.

Als u een bezoek brengt aan ons online-aanbod en op het logo van één van de sociale diensten klikt, wordt u naar de betreffende externe pagina van deze netwerkdienst doorgeschakeld. Wanneer u één van de knoppen aanklikt, terwijl u bij één van de diensten ingelogd bent, kan de informatie, dat u een bezoek aan ons online-aanbod gebracht hebt, daar aan uw gebruikersaccount toegewezen worden. Als u lid bij één van de diensten bent en niet wenst dat de sociale netwerken via het online-aanbod gegevens over u verzamelen en deze aan uw gegevens als lid koppelen, dient u vóór het aanklikken van één van de logo’s bij Facebook, Twitter, Pinterest of Youtube uit te loggen. Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Wij vestigen er uw aandacht op dat wij als provider van deze website geen kennis van de inhoud van de overgemaakte gegevens en over het gebruik daarvan door de sociale diensten krijgen. Bijkomende informatie, welke gegevens via de oproep van de sociale diensten bij Facebook, Twitter, Pinterest of Youtube verzameld worden en hoe deze gegevens gebruikt worden, leidt u af uit de betreffende gegevensbeschermingsbepalingen via:

Social-Media provider

Adres

Gegevensbeschermingsverklaring

Social-Media provider

Facebook

Adres

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 

Gegevensbeschermingsverklaring

http://nl-nl.facebook.com/about/privacy/

Social-Media provider

Youtube

Adres

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA

Gegevensbeschermingsverklaring

http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Social-Media provider

Twitter

Adres

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

Gegevensbeschermingsverklaring

http://twitter.com/nl/privacy

Social-Media provider

Pinterest

Adres

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland

Gegevensbeschermingsverklaring

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

 

7.2 Integratie van Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website presenteren en maken wij voor u een comfortabel gebruik van de kaartenfunctie mogelijk.

Door het bezoek op de website krijgt Google de informatie dat de betreffende vervolgpagina van onze website opgeroepen hebt. Bovendien worden de onder punt 4 van deze verklaring vermelde gegevens overgemaakt. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit, of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, via welke u ingelogd bent, resp. of er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u vóór activering van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze in functie van reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke analyse volgt in het bijzondere (zelf voor niet-ingelogde gebruikers) om op de behoeften afgestemde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt een recht op verzet tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de opeising van dit recht tot Google moet richten. Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Bijkomende informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de Plug-in provider krijgt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de provider. Daar krijgt u ook bijkomende informatie over uw rechten in dit verband en over de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan de EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8 Bijkomende informatie

8.1 Bescherming van minderjarigen

Kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of verantwoordelijke opvoeders geen persoonsgegevens aan ons overmaken. Wij vragen persoonsgegevens van kinderen of jongeren doelgericht niet op, verzamelen deze bewust niet en geven ze niet aan derden door.

8.2 Links naar andere websites

Ons online-aanbod omvat links naar andere websites. Deze links zijn doorgaans als dusdanig gekenmerkt. Wij hebben er geen invloed op, in hoeverre op de websites, waarvoor er een link vermeld staat, de geldende gegevensbeschermingsbepalingen nageleefd worden. Wij adviseren daarom dat u zich ook bij andere websites over de betreffende gegevensbeschermingsverklaringen informeert. 

8.3 Contactinformatie

Uw wel eens gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens kunt u te allen tijde met het oog op de toekomst ook via volgende kanalen herroepen:

E-mail

Nieuwsbrief (Newsletter)

Per post

E-mail

service_be@takko-fashion.com

Nieuwsbrief (Newsletter)

Aanklikken van de afmeldingslink in de nieuwsbrief

Per post

Takko Fashion Belgium NV, Gentse Baan 50, 9100 Sint-Niklaas

 

 

8.4 Wijzigingen van deze gegevensbeschermingsverklaring

De stand van de gegevensbeschermingsverklaring wordt door de vermelding van de datum (onderaan) kenbaar gemaakt. Wij behouden ons het recht voor, deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde met het oog op de toekomst te wijzigen. Een telkens actuele versie kan direct via onze website opgevraagd worden. Gelieve regelmatig een bezoek aan onze website te brengen en u over de geldende gegevensbeschermingsverklaring te informeren.

Stand van deze gegevensbeschermingsverklaring: mei 2018