Privacyverklaring

Takko Fashion Belgium B.V. (hierna "Takko" genoemd) neemt de bescherming van persoonsgegevens heel serieus. Voor Takko is het belangrijk dat de gebruikers van het online-aanbod op elk moment weten, wanneer welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Takko garandeert technisch en organisatorisch dat de privacyvoorschriften worden nageleefd, en wel óók door alle externe dienstverleners die voor Takko in dit verband actief worden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van individuele personen te achterhalen. Daartoe behoren in het bijzonder naam, adres, postadres of telefoonnummer. Gegevens die niet in verband kunnen worden gebracht met een concrete persoon (zoals het aantal gebruikers van het online-aanbod) vallen daar niet onder. Gebruikers kunnen het online-aanbod van Takko in principe gebruiken zonder hun identiteit kenbaar te maken.

Als een gebruiker met Takko in contact wil komen, wordt in dit verband gevraagd naar zijn naam en andere persoonlijke informatie. Het is de vrije keuze van de gebruiker om al dan niet deze gegevens ter beschikking te stellen. Voor bepaalde acties, zoals de verzending van de nieuwsbrief, is evenwel een aantal gegevens strikt noodzakelijk. Deze moeten dan ook, zoals wordt aangegeven, verplicht worden ingevuld. Indien er nog andere gegevens worden gevraagd, dan is de verstrekking daarvan vrijwillig.

Opslag en verwerking van persoonsgegevens

De door de gebruikers verstrekte gegevens worden door Takko opgeslagen op speciaal beveiligde servers. Deze zijn door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van de gegevens door niet-bevoegde personen. De toegang van de gegevens is slechts voor een klein aantal, bevoegde personen mogelijk. Deze zijn in technische, commerciële of redactionele zin belast met het onderhouden van de servers en de daarop opgeslagen gegevens. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

De in het kader van het online-aanbod op aanvraag verstrekte persoonsgegevens worden niet-gecodeerd via internet verzonden. Vertrouwelijk informatie zou derhalve niet op deze wijze moeten worden verzonden.

In het kader van de toegang tot het online-aanbod worden op de servers van Takko gegevens (zoals IP-adres, datum, tijd, bezochte pagina's) opgeslagen voor veiligheids- en statistische doeleinden. Mogelijk is hierdoor identificatie mogelijk. Het IP-adres wordt door Takko evenwel niet gebruikt ter identificatie van de gebruiker. Takko mag de verkregen IP-adressen echter wel gebruiken voor (anonieme) statistische analyse.

Takko gebruikt verder de naam, het post- en e-mailadres en telefoonnummer van de gebruikers om deze te informeren over interessante aanbiedingen van Takko. De verzameling, verwerking en het gebruik van de gegevens veronderstelt de toestemming van de gebruiker.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Takko gebruikt de persoonsgegevens alleen binnen de eigen onderneming, met inbegrip van de gelieerde vennootschappen (Takko Holding GmbH en Takko Fashion GmbH, gevestigd in Telgte, Duitsland). Bovendien krijgen andere ondernemingen toegang tot deze gegevens, voor zover deze ondernemingen producten of diensten leveren voor Takko. In dat geval is Takko verantwoordelijk voor de controle op en de naleving van de privacyvoorschriften.

Voor het overige verstrekt Takko zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker geen gegevens aan derden, in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden. Voor zover Takko op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak evenwel daartoe verplicht is, zal zij de gegevens doen toekomen aan de daartoe bevoegde instanties.

Gebruik van cookies en webtracking

Voor het online-aanbod wordt bij Takko gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de sitebezoeker. De cookies kunnen om technische redenen noodzakelijk zijn voor bepaalde functies, zoals een winkelmandje. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Gebruikers kunnen echter de opslag van cookies deactiveren of de browser zo instellen dat er een bericht verschijnt, zodra er cookies worden gezonden.

Bovendien maakt Takko voor het online-aanbod gebruik van Google Analytics voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Met behulp van Google Analytics is het mogelijk om het gedrag van gebruikers nauwkeuriger te analyseren. Google beschrijft de werkwijze als volgt:

"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te verrichten met betrekking tot het website- en internetgebruik. Google mag deze informatie zo nodig aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken door Google van over u verzamelde gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven."

U kunt de verwerking door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-Cookie geplaatst, wat vanaf nu bij deze website de verwerking van uw gegevens verhinderd: Google Analytics deactiveren

Links naar de Takko Fanpages van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Flickr

De Takko internetpagina verwijst d.m.v. links naar de sites van de social media Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Flickr. Bij de genoemde social media exploiteert Takko een Social Media Fanpage. U komt op de afzonderlijke Fanpages door op het betreffende logo van de aanbieder te klikken in de onderste navigatiebalk van onze internetsite. U herkent de aanbieders aan de hand van de volgende logo's:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Flickr

Wanneer u onze Takko internetpagina opstart en op een logo van één van de aanbieders klikt, wordt u naar de betreffende, externe site van de aanbieder doorgelinkt. Bent u bovendien ingeschreven bij Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest of Flickr en ingelogd, dan kunnen deze social media het bezoek aan onze Takko internetpagina uw betreffende gebruikers-account toevoegen voor zover u één van deze diensten aangeklikt heeft. Als u bijvoorbeeld op het Facebook-logo klikt, wordt de betreffende informatie van uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Indien u niet wilt dat de social media gegevens over uw bezoek aan onze Takko internetpagina verzamelt en opslaat, dient u zich voordat u het logo van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest of Flickr aanklikt, uw gebruikers-account bij de betreffende social media uit te loggen. Het doorgeven van informatie zoals bijvoorbeeld het gebruikers-IP- adres, gebeurt niet tegelijkertijd met het opstarten van onze Takko internetpagina maar pas wanneer u actief het betreffende logo van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest of Flickr aanklikt. Voor doelstelling en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruikmaking van de gegevens door de genoemde social media, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de opmerking over bescherming persoonsgegevens onder onderstaande link van de betreffende aanbieder.

 

Facebook
Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 
http://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter
Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA
http://twitter.com/privacy

YouTube
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pinterest
Pinterest Inc.
635 High Street, Palo Alto
CA 94301, USA
http://about.pinterest.com/privacy/

Flickr
Yahoo! Inc.
701 First Avenue
Sunnyvale, CA 94089, USA
http://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/flickr/

 

Bescherming van minderjarigen

Kinderen en jongeren tot achttien jaar zouden zonder toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers (opvoeders) geen persoonsgegevens moeten verzenden aan Takko. Takko vraagt geen persoonsgegevens van kinderen op, verzamelt die niet en verstrekt die niet aan derden. In het kader van de VIP-services worden in het belang van onze jonge gebruikers personen tot zestien jaar automatisch uitgesloten van deelneming.

Links naar andere websites

Het online-aanbod van Takko bevat links naar andere websites. Takko heeft er geen invloed op, dat de exploitanten van die sites de privacyvoorschriften naleven.

Inlichtingen, correcties en verwijdering

De gebruiker heeft het recht om zo vaak als redelijk wordt geacht contact op te nemen met Takko met het verzoek om mede te delen of er persoonsgegevens van de gebruiker door Takko worden verwerkt en welke gegevens dat zijn. Wij zullen in dat geval binnen vier weken aan de gebruiker mededelen, of er door Takko persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt. Indien dit het geval is, wordt de gebruiker tevens geïnformeerd over de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door Takko, de categorieën van de gegevens waarop deze verwerking betrekking heeft en de ontvangers of de categorieën van ontvangers alsook de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

Na de ontvangst van voornoemde inlichtingen kan de gebruiker aan Takko verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren, indien deze inderdaad incorrect of voor het doel van de verwerking onvolledig zijn of anderszins worden verwerkt in strijd met een wettelijk voorschrift.

De gebruiker kan de toestemming voor de opslag en het gebruik van de persoonsgegevens voor reclamedoeleinden op elk moment jegens Takko herroepen, en wel op de volgende wijze:

 • door een e-mail te sturen aan service_be(at)takko-fashion.com
 • door op de link te klikken, waarmee de ontvangst van de nieuwsbrief wordt afgemeld
 • of door via de post een brief te sturen aan Takko Fashion Belgium N.V., Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde

Contact

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of andere privacyrechtelijke onderwerpen kunt u zich wenden tot de voor de bescherming van persoonsgegevens aangewezen persoon (privacy-verantwoordelijke). U kunt deze privacy-verantwoordelijke als volgt bereiken:

Takko Fashion Belgium N.V.
Kerkstraat 2
9200 Dendermonde

of per e-mail: privacy(at)takko.de

Your direct line to us
 • Do you have questions or suggestions? No problem. Just contact us - it’s easy and straightforward.
  00800 – 92 30 00 00
  Ma t/m Vrij: 8:00 tot 18:00 uur
  E-Mail: service_be(at)takko.be