Compliance meldingskanalen en meldingssystemen

Als een van de essentiële onderdelen van het Takko Fashion-compliance-managementsysteem bieden wij de hier genoemde meldingskanalen aan. Als u een compliance-risico of een compliance-schending signaleert, bieden wij zowel medewerkers als derden de mogelijkheid om ons via dit meldingskanaal te benaderen en ons van deze aanwijzingen op de hoogte te stellen. Meldingen kunnen openbaar of anoniem worden gedaan.

U kunt de volgende compliance-risico's of compliance-schendingen melden:

  • Onrechtmatig handelen en nalaten waarop een boete of straf staat (strafbare feiten of overtredingen);
  • Mensenrechten- en milieurisico's en schendingen van mensenrechten en milieuverplichtingen;
  • Schendingen van interne bedrijfsrichtlijnen.

Meldingen die geen betrekking hebben op compliance worden niet in behandeling genomen Neem voor dergelijke verzoeken contact op met onze klantenservice.

Informatie over de verwerking van binnenkomende meldingen en de procedure kan hier worden verkregen.

Informatie over mogelijke compliance-risico's of compliance-overtredingen kan via de volgende meldingskanalen worden ingediend: 

Online-meldingssysteem

Meldingen kunnen openbaar of anoniem worden ingediend. Hiervoor bieden we een softwarematige oplossing waarmee meldingen correct en snel kunnen worden ingediend aan de hand van vooraf geformuleerde vragen. U kunt hier toegang krijgen tot het online-meldingssysteem: 

 

Naar het meldingssysteem 

 

Compliance-functionaris

Per brief:

Compliance

Officer

Takko Fashion GmbH

Persoonlijk/Vertrouelijk

Alfred-Krupp-Str. 21

48291 Telgte

Duitsland


Per E-mail: compliance(at)takko.de

Per telefoon: +49 2504 923 100

Het meldingskanaal draagt direct bij aan het ophelderen van feiten en het oplossen van misstanden. Daarom zijn valse beschuldigingen en bewust valse informatie verboden.

 

Aanvullende klachtenmechanismen

Takko Fashion heeft internationale structuren voor toeleveringsketens, waardoor schendingen van mensenrechten en milieu niet kunnen worden uitgesloten. Om te voldoen aan de zorgplicht van de onderneming zijn de bovengenoemde meldingskanalen beschikbaar, evenals een klachtensysteem voor de toeleveringsketen van Takko Fashion.

Als lid van de Fair Wear Foundation bieden we een extra meldingskanaal voor de betrokkenen binnen de toeleveringsketens.