Kanały i systemy zgłoszeń compliance

Jednym z najważniejszych elementów systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System) w Takko Fashion są niżej wymienione kanały zgłoszeń. W razie wykrycia ryzyka compliance lub naruszenia compliance oferujemy zarówno naszym pracownikom, jak i osobom trzecim możliwość skontaktowania się z nami i poinformowania nas o tym za pośrednictwem tych kanałów zgłoszeń. Zgłoszenia mogą być przekazywane w sposób jawny lub z zachowaniem anonimowości.

Można zgłaszać następujące ryzyka lub naruszenia compliance:

  • Niezgodne z prawem działania lub zaniechania, za które grozi kara lub grzywna (czyny karalne lub wykroczenia);
  • Ryzyka związane z prawami człowieka oraz ochroną środowiska, a także naruszenia praw człowieka oraz obowiązków z zakresu ochrony środowiska;
  • Naruszenia wewnętrznych wytycznych przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, że zgłoszenia nie odnoszące się do compliance nie będą rozpatrywane. W takich sprawach prosimy kontaktować się z naszym serwisem obsługi klienta.

Informacje dotyczące rozpatrywania wpływających zgłoszeń oraz postępowania dostępne są tutaj.

Informacje dotyczące potencjalnych ryzyk lub naruszeń compliance można przekazywać przez następujące kanały zgłoszeń:

 

System zgłoszeń online

Informacje można przekazywać w sposób jawny lub anonimowy. W tym celu udostępniamy rozwiązanie oparte na oprogramowaniu, umożliwiające poprawne i szybkie przesyłanie zgłoszeń dzięki uprzednio sformułowanym pytaniom. System zgłoszeń online jest dostępny tutaj:

 

Do systemu zgłoszeń

 

Pełnomocnik ds. compliance

Pocztą tradycyjną:    

Persönlich / vertraulich

Takko Fashion GmbH

Compliance Officer

Alfred-Krupp-Straße 21

48291 Telgte

Niemcy

Poczta elektroniczną: compliance(at)takko.de

Telefonicznie: +49 2504 923 100

Kanał zgłoszeń przyczynia się bezpośrednio do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz rozwiązania nieprawidłowości. Dlatego zabronione jest składanie fałszywych oskarżeń oraz świadome przekazywanie fałszywych informacji.

 

Dodatkowe mechanizmy składania skarg

Ze względu na międzynarodowe struktury łańcuchów dostaw w firmie Takko Fashion nie ma możliwości wykluczenia nieprawidłowości związanych z prawami człowieka oraz ochroną środowiska. W celu dochowania obowiązku należytej staranności udostępnione zostały powyższe kanały zgłoszeń, a także system składania skarg dotyczących łańcucha dostaw Takko Fashion.

Jako członek Fair Wear Foundation oferujemy dodatkowy kanał zgłoszeń dla osób w obrębie łańcuchów dostaw.