Spôsoby a systémy nahlasovania záležitostí týkajúcich sa dodržiavania súladu s predpismi (compliance)

Ďalej uvedené spôsoby nahlasovania, ktoré umožňujeme, sú podstatnou súčasťou systému riadenia súladu s predpismi, ktorý spoločnosť Takko Fashion aplikuje. Hneď ako si všimnete riziko nedodržania súladu s predpismi alebo nedodržanie súladu s predpismi, máte – rovnako ako vaši kolegovia a kolegyne a tretie strany, možnosť sa na nás niektorým zo spôsobov nahlasovania obrátiť a oznámiť nám dané skutočnosti. Nahlasovanie môže prebehnúť verejne alebo anonymne.

Nahlasovať môžete nasledujúce riziká nedodržania súladu s predpismi a tieto typy nedodržania súladu s predpismi:

  • protiprávne konanie alebo nečinnosť, pri ktorých hrozí trest alebo finančná pokuta (trestné činy alebo priestupky);
  • riziká týkajúce sa ľudských práv a životného prostredia, ako aj porušenia ľudských práv a povinností v oblasti životného prostredia;
  • porušenia vnútropodnikových smerníc.

Upozorňujeme, že hláseniami, ktoré sa netýkajú dodržiavania súladu s predpismi, sa nebudeme zaoberať. Takéto hlásenia a žiadosti zasielajte nášmu tímu zákazníckych služieb.

Informácie o spracovaní prijatých hlásení a celom postupe si môžete prečítať v tomto dokumente (v nemčine).

Podozrenie na možné riziká nedodržania súladu s predpismi alebo nedodržanie súladu s predpismi možno nahlasovať nasledujúcimi spôsobmi:

 

Online nahlasovací systém

Podozrenie možno oznámiť verejne alebo anonymne. Na tento účel poskytujeme softvérové riešenie, ktoré uľahčuje správne a rýchle podanie hlásenia prostredníctvom vopred formulovaných otázok. Do online nahlasovacieho systému prejdete prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

 

Nahlasovací systém

 

Personál zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi

Poštou:    

Osobne/diskrétne

Takko Fashion GmbH

Compliance Officer

Alfred-Krupp-Straße 21

48291 Telgte

Nemecko

E-mailom: compliance(at)takko.de

Telefonicky: +49 2504 923 100

Tento spôsob nahlasovania bezprostredne prispieva k objasneniu záležitosti, ako aj k riešeniu spornej situácie. Z tohto dôvodu sú prísne zakázané krivé obvinenia, ako aj poskytovanie evidentne nesprávnych informácií.

 

Ďalšie mechanizmy podávania sťažností

Keďže spoločnosť Takko Fashion vlastní medzinárodnú sieť dodávateľských reťazcov, nemožno vylúčiť ani nepriaznivé pomery v oblasti ľudských práv a ochrany životného prostredia. V záujme dodržiavania firemnej povinnosti náležitej starostlivosti sú k dispozícii nielen predtým uvedené spôsoby nahlasovania, ale aj systém podávania sťažností špeciálne zriadený pre dodávateľské reťazce spoločnosti Takko Fashion.

Ako člen nadácie Fair Wear Foundation poskytujeme príslušným subjektom v rámci dodávateľských reťazcov dodatočný spôsob nahlasovania.