Impresum

Takko Fashion Slovakia s.r.o.
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec

Kancelária:00420 543 423 231

E-Mail: service_sk@takko.com

Sídlo spoločnosti: Senec
Vedenie spoločnosti: Paul Thieme, Thomas Eichhorn
OR: Bratislava
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54030/B
IČO:44 306 661
IČ DPH: SK 202 268 7359

Databáza zákazníkov - zmena údajov:
e-mail: service_sk@takko.com