Otisak

Takko Fashion Croatia d.o.o.
Radnička cesta 39
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 00385 (0) 1 3689731

Fax: 00385 (0) 1 3689734

Izvadak iz sudskog registra

Trgovački sud: Zagreb

Matični broj subjekta: 080692963
Osobe ovlaštene za zastupanje: Paul Thieme, Stefania Szönyi, Cosmin Ulmean

Osobni identifikacijski broj: HR66107665439

You can contact us:
via E-Mail to service_hr@takko-fashion.com