Izjava o zaštiti podataka

 

1 Informacije o prikupljanju ličnih podataka

 

Zaštita Vaše privatne sfere i Vaših privatnih podataka za nas je od izuzetnog značaja. S tim u vezi je za nas od izuzetne važnosti da se pridržavamo svih odredaba o zaštiti podataka i da sa obradom Vaših podataka postupamo transparentno. U nastavku ćemo Vas informisati o  prikupljanju Vaših ličnih podataka pri korišćenju naše web stranice. Lični podaci su svi podaci koji se odnose na izvesno identifikovano fizičko lice ili na fizičko lice koje se može identifikovati, npr. ime, adresa, e-mail adresa, IP adresa, ponašanje pri korišćenju.

Odgovorno za prikupljanje i obradu ličnih podataka je niže navedeno društvo (u daljem tekstu „mi“ ili „Takko“). Lice za kontakt po pitanju izjave o zaštiti podataka je lice kojem se podnosi zahtev za zaštitu podataka.

Odgovorno lice

Predstavnik za zaštitu podataka

Odgovorno lice

Takko Fashion Serbia d.o.o.
Vladimira Popovića 6
11 070 Novi Beograd

Tel.: 00 381 11 655 70 60

E-Mail: service_rs@takko-fashion.com

Predstavnik za zaštitu podataka

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Nemačka

ili putem e-maila: privacy@takko.de

 

Informacije koje se odnose na Vas lično upotrebljavamo načelno samo u okviru sopstvenog preduzeća uključujući firme koje su sa nama povezane (posebno Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH, Takko Logistik GmbH & Co.KG sa sedištem u Nemačkoj kao i Takko Fashion AT Vermögensverwaltungs GmbH sa sedištem u Beču, Austrija) radi ispunjenja usluga koje Vi želite.

Osim toga ove podatke ne prosleđujemo trećim licima bez Vašeg izričitog odobrenja, posebno ne u reklamne svrhe. Dalje prosleđivanje Vaših ličnih informacija sledi samo onda, ako ste to Vi sami odobrili ili ukoliko smo na osnovu zakonskih odredaba i/ili administrativnog odnosno sudskog naloga za to ovlašćeni ili obavezani. Pri tome posebno može da se radi o dostavljanju informacija u svrhu krivičnog gonjenja, prevencije rizika ili  sprovođenja prava na intelektualnu svojinu.

2 Vaša prava

Prema nama Vi imate pravo na informaciju po pitanju podataka sačuvanih o Vama kao i ako je potrebno pravo na ispravljanje, blokadu ili brisanje tih podataka. Osim toga u svako doba možete opozvati odobrenje za čuvanje i korišćenje ličnih podataka u reklamne svrhe koje važi i za ubuduće.

 

3 Prikupljanje ličnih podataka prilikom posete naše web stranice

3.1 Log- korisnički podaci

Kod najobičnijeg korišćenja web stranice, čak i ako niste registrovani ili nam na drugi način ne prenosite informacije, dobijamo podatke koje Vaš pretraživač prenosi na naš server. Ako želite da pregledate našu web stranicu dobijamo sledeće podatke, koji su nam tehnički neophodni, kako bismo Vam pokazali našu web stranicu i obezbedili stabilnost i sigurnost:

 • IP adresa
 • datum i vreme upita
 • sadržaj zahteva (konkretna stranica)
 • status pristupa/HTTP-kod statusa
 • jednokratno prenesena količina podataka
 • web stranica, sa koje dolazi zahtev (referentni URL)
 • pretraživač
 • operativni sistem i njegov interfejs
 • jezik i verzija softvera pretraživača
 • terminalni uređaj
 • rezolucija ekrana
 • dubina boje ekrana
 • flash podrška
 • javascript podrška

3.2 Kolačići

Dodatno uz gore pomenute podatke prilikom Vašeg korišćenja naše web stranice na Vašem računaru bivaju sačuvani kolačići. Kod kolačića se  radi o malim tekstualnim podacima, koji se čuvaju na Vašoj matičnoj ploči preneseni od pretraživača koji koristite i koji svojim postavljanjem stvaraju mesto preko kojeg teku određene informacije (ovde preko nas). Kolačići ne mogu uvoditi programe niti prenositi viruse na Vaš kompjuter.  Oni služe tome da se internet ponuda učini prikladnijom i efektivnijom za korisnike.

Ova web stranica koristi sledeće vrste kolačića, čiji će obim i način funkcionisanja biti nadalje objašnjen:

Privremeni kolačići se automatski brišu, kada zatvorite pretraživač. U njih se posebno ubrajaju  kolačići sesije. Oni memorišu takozvani ID sesije, sa kojim se različiti upiti Vašeg pretraživača dodeljuju zajedničkoj poseti web stranice. Time Vaš računar biva prepoznat kada našu stranicu ponovo posetite. Kolačići sesije se brišu kada se izlogujete i zatvorite pretraživač.

Stalni kolačići se automatski brišu nakon zadatog trajanja, koje se već prema kolačićima može razlikovati. Ove kolačiće možete u svako doba izbrisati u sigurnosnim podešavanjima Vašeg pretraživača.

Podešavanja Vašeg pretraživača možete prema svojim željama konfigurisati i npr. onemogućiti prijem kolačića treće strane ili svih kolačića. Upućujemo Vas na to da u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice.

 

4 Obrada podataka u okviru prijave na newsletter, ankete kupaca i kontakt informacija

Pored čisto informativnog korišćenja naše web stranice nudimo Vam različite usluge, koje možete koristiti ako ste zainteresovani. Za to morate po pravilu navesti dalje lične podatke, koje koristimo za sprovođenje svake pojedinačne usluge.

Delimično za obradu Vaših podataka koristimo usluge eksternih partnera, na primer za sla-nje newslettera. Oni su brižljivo birani, angažovani i obavezani na naše instrukcije.

4.1 VIP / Newsletter

Od 18 godine dobrovoljno se možete prijaviti na naš newsletter u okviru Takko VIP-usluga. Podaci koje dajete prilikom prijave na newsletter (kao što su zvanje, ime, e-mail adresa ili datum rođenja) u svrhu informacija o proizvodima i reklamnim akcijama obrađuju se u Takko VIP-službi. Obavezni podaci za prijavu su posebno obeleženi, ostali podaci se daju dobrovoljno.

Prijavom na newsletter saglašavate se, da podaci o Vašem ponašanju pri kupovini ili korišćenju (kao kod realizacije kupona, obavljenih kupovina,  poseta reklamama, otvaranja linkova u newsletteru) budu obrađeni kako bi Vam se mogle slati ciljano usmerene ponude orijentisane ka Vašim interesima. Za analizu ponašanja korisnika poslati e-mailovi dobijaju tzv. web-beacons odnosno tracking-pixel, koji predstavljaju podatak od jednog piksela i koji se memorišu na našoj web stranici. Za analizu povezujemo podatke navedene pod tačkom 3 i ove web-beacons-e sa Vašom e-mail adresom i jednim individualnim ID brojem. Sa tako dobijenim podacima gradimo jedan personalizovani korisnički profil, kako bismo Vam newsletter sačinili prema individualnim interesovanjima. Pri tome dobijamo informacije kada Vi čitate naš newsletter, na koje linkove kliknete i kao sled informacije o Vašim interesovanjima.

Za prijavu na naš newsletter upotrebljavamo tzv. double-opt-in postupak. To znači da Vam nakon prijave šaljemo e-mail na navedenu adresu, u kojem Vas molimo za potvrdu da želite slanje newslettera. Ako svoju prijavu ne potvrdite u roku od 14 dana, Vaše informacije će biti blokirane a zatim automatski obrisane. Osim toga memorišemo pojedinačno vremena prijave i potvrde. Svrha ovog postupka je da se Vaša prijava potvrdi i ako je potrebno da može da se razjasni potencijalna zloupotreba Vaših ličnih podataka. Potvrdom prihvatate  da redovno dobijate newsletter sa informacijama o proizvodima, reklamnim akcijama, zanimljive vesti kao i pozive na savetovanje kupaca.

Vaši podaci će biti sačuvani u trajanju potrošačkog odnosa. Svoju saglasnost za dobijanje newslettera možete u svako doba opozvati i otkazati newsletter. Ovaj opoziv možete izvršiti klikom na link u svakom newsletter e-mailu ili porukom na kontakt podatke date u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

4.2 Ankete kupaca

Kako bismo poboljšali naše ponude, prilikom prijave na VIP usluge odnosno na newsletter, u skladu sa pravnim pretpostavkama koristimo po potrebi Vašu e-mail adresu za ankete kupaca. Vaše učešće u anketama kupaca je dobrovoljno. Ukoliko kod predmetne ankete kupaca nije drugačije navedeno, odgovori i rezultati se koriste anonimno u svrhu daljeg razvitka proizvoda i ponuda Takko. Ukoliko postoji namera da se rezultati ankete kupaca povežu sa Vašim korisničkim profilom, tražićemo Vašu saglasnost.  

4.3 Kontakt formular

Kod registrovanja Vaših podataka preko e-maila ili preko kontakt formulara, snimamo podatke koje saopštavate (Vaša e-mail adresa, Vaše ime, Vaša adresa, Vaš telefonski broj i razlog kao komentar snimanja podataka), da bismo odgovorili na Vaša pitanja. Ovi podaci se koriste samo u svrhu obrade konkretno ovog slučaja.

5 Web analiza

Za analizu korišćenja naše web stranice i njene optimizacije upotrebljavamo različite usluge, koje koriste delimično kolačiće i ostale tehnike. Ukoliko niste saglasni sa korišćenjem ovih usluga, možete opozvati ovu obradu podataka tj. podesiti sprečavanje memorisanja kolačića u Vašem pretraživaču. Za pojedinačne usluge je navedeno na koji način mogu biti opozvane. Sa iskazivanjem opoziva ne usleđuje nikakva dalja obrada Vaših podataka za web analizu pojedinačnih ponuđača.

5.1 Angažovanje Google analitike

Ova web stranica koristi Google analitiku, uslugu analize interneta Google Inc. („Google“). Google analitika upotrebljava takozvane „kolačiće“, tekstualne podatke, koji se memorišu na Vašem računaru i koji omogućavaju analizu Vašeg korišćenja web stranice. Informacije dobijene preko kolačića o Vašem korišćenju ove web stranice po pravilu se prenose na server Googla u SAD i tamo se memorišu. U slučaju aktivacije IP anonimizacije na ovoj web stranici, Vaša IP adresa će ipak od strane Googla biti prethodno skraćena u okviru članica Evropske unije ili drugih država pod Sporazumom o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima će potpuna IP adresa biti prenesena na server Googla u SAD i tamo  skraćena. Po nalogu operatera ove web stranice Google će koristiti ove informacije, kako bi procenio Vaše korišćenje ovog web sajta, da bi sačinio izveštaj o aktivnostima web stranice i da bi dalje sa njenim korišćenjem i korišćenjem interneta izvršio povezane usluge prema operateru ove web stranice.

U okviru Google analitike od Vašeg pretraživača prenesena IP adresa  neće biti dodata drugim podacima Googla.

Memorisanje kolačića možete sprečiti odgovarajućim podešavanjima softvera Vašeg pretraživača; ipak se upućujete na to, da u ovom slučaju ako je potrebno nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice. Osim toga beleženje podataka uzrokovano kolačićima i onih uzrokovanih Vašim korišćenjem web stranice (uključujući Vašu IP adresu) na Googlu kao i obradu ovih podataka od strane Googla možete sprečiti, ako snimite i instalirate plug-in pretraživača dostupan na sledećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sr.

Ova web stranica koristi Google analitiku sa proširenjem „_anonymizeIp()“. Time se skraćene IP adrese obrađuju, a povezivanje sa ličnošću je isključeno. Ukoliko dođe do ličnih informacija kod prikupljenih podataka, one će odmah biti isključene i time lični podaci odmah obrisani.

Mi koristimo Google analitiku, kao bi analizirali korišćenje naše web stranice i mogli redovno da je unapređujemo. Preko dobijenih statistika možemo poboljšati ponudu i učiniti je interesantnijom za Vas kao korisnika. U izuzetnim slučajevima, u kojima se lični podaci prenesu u SAD, Google se priklonio EU-SAD zaštiti privatnosti, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informacije trećeg ponuđača: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uslovi korisnika: https://policies.google.com/privacy?hl=sr, pregled o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sr, kao i Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=sr.

5.2 A/B testiranje

Ova web stranica nadalje sprovodi analize preko takozvanog A/B-testiranja. Pri tome Vam možemo prikazati naše web stranice sa lagano izmenjenim sadržajem, već prema dodeli profila koji sledi. Tako možete analizirati našu ponudu, redovno je poboljšavati i za Vas kao korisnika je učiniti interesantnijom.

Za ovu analizu se na Vašem kompjuteru memorišu kolačići. Ovu analizu možete preduprediti brisanjem predmetnih kolačića i sprečavanjem memorisanja kolačića. Ako sprečite memorisanje kolačića, ukazujemo na to da našu stranicu ako je potrebno nećete moći u potpunosti koristiti. Ovo sprečavanje memorisanja kolačića je moguće podešavanjem na Vašem pretraživaču.

Pre sprovođenja ove analize skraćena IP adresa se dalje obrađuje, kako bi time direktna veza sa ličnošću bila isključena. IP adresa dobijena sa Vašeg  pretraživača neće biti povezana sa drugim  podacima koji se kod nas nalaze.

6 Društveno-medijske usluge

6.1 Povezivanje društveno-medijskih usluga

Na ovoj web stranici trenutno postavljamo društveno-medijske usluge Facebooka, Twitter, Pinterest i video portala Youtube.

Ako posećujete našu online ponudu i kliknete na logo neke društvene mreže, bićete upućeni na pojedinačnu eksternu stranicu ovog internet pružaoca usluga. Ako kliknete na neko dugme, za vreme dok ste ulogovani kod nekog internet pružaoca usluga, informacija da ste  posetili našu online ponudu može biti dodata Vašem korisničkom računu. Ako ste član kod nekog internet pružaoca usluga a ne želite da društvene mreže preko online ponude sakup-ljaju podatke o Vama i povezuju ih sa Vašim podacima kao člana,  trebalo bi da se kod klika izlogujete sa Facebooka, Twitter, Pinterest ili Youtuba.

Upućujemo na to, da mi kao ponuđač ove web stranice ne dobijamo nikakve informacije o sadržaju prenesenih podataka kao ni o njihovom korišćenju preko društvenih internet pružaoca usluga. Dalje informacije o tome, koji podaci se prikupljaju preko poziva društvenih internet pružaoca usluga kod Facebooka, Twittera, Pinteresta ili Youtuba i kako se ovi podaci koriste, molimo pogledajte pod pojedinačnim odredbama zaštite podataka na:

pružalac usluga internet društvenih mreža

adresa

Izjava o zaštiti podataka

pružalac usluga internet društvenih mreža

Facebook

adresa

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, SAD 

Izjava o zaštiti podataka

https://sr-rs.facebook.com/about/privacy/

pružalac usluga internet društvenih mreža

Youtube

adresa

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, SAD

Izjava o zaštiti podataka

http://www.google.sr/intl/sr/policies/privacy/

pružalac usluga internet društvenih mreža

Twitter

adresa

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

Izjava o zaštiti podataka

https://twitter.com/en/privacy

pružalac usluga internet društvenih mreža

Pinterest

adresa

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland

Izjava o zaštiti podataka

https://policy.pinterest.com/sr/privacy-policy

 

6.2 Povezivanje Google mapa

Na ovoj web stranici koristimo ponudu Google mapa. Time možemo da Vam direktno na web stranici pokažemo interaktivne karte i omogućimo komforno korišćenje funkcija mapa.

Posetom web stranici Google dobija informaciju, da ste pozivali odgovarajuće podstranice našeg web sajta. Pri tome se prenose podaci navedeni pod tačkom 3 ove Izjave. Ovo se dešava nezavisno od toga da li Google dostavlja izvestan korisnički račun preko kojeg ste ulogovani, ili ne postoji nikakav korisnički račun. Ako ste kod Googla ulogovani, Vaši podaci će biti direktno dodeljeni Vašem računu. Ako ne želite ovo dodavanje svom profilu kod  Googla, morate se izlogovati pre aktiviranja dugmeta. Google memoriše Vaše podatke kao korisnički profil i koristi ih u svrhu reklame, istraživanja tržišta i/ili dizajniranja svoje web stranice prema potrebama. Ovakva socijalna analiza primenjuje se posebno (samo za nelogovane korisnike) za dostavljanje reklama u skladu sa potrebama i kako bi informisali druge korisnike društvenih mreža o Vašim aktivnostima na našoj web stranici. Imate pravo na opoziv za građenje ovog korisničkog profila, pri čemu se u ovom smislu morate obratiti Googlu.

Dalje informacije o svrsi i obimu prikupljana podataka i njihovoj obradi preko plug-in ponuđača dobijate u Izjavi o zaštiti podataka ponuđača. Tamo dobijate takođe i dalje informacije o Vašim pravima po ovom pitanju i mogućnostima podešavanja za zaštitu Vaše privatne sfere: https://policies.google.com/privacy?hl=sr&gl=de.  Google obrađuje Vaše lične podatke takođe u SAD i obavezuje se na EU-SAD politiku privatnosti, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7 Dalje informacije

7.1 Zaštita maloletnika

Deca i omladina ispod 18 godina ne bi trebalo da nam dostavljaju lične podatke bez saglasnosti roditelja ili lica ovlašćenih za staranje. Mi ciljano ne zahtevamo  lične podatke od dece i omladine,  ne sakupljamo ih svesno niti ih prosleđujemo trećim licima.

7.2 Link za druge web stranice

Naša online ponuda sadrži linkove prema drugim web stranicama. Na ovim linkovima se po pravilu vidi kuda vode. Nemamo nikakav uticaj na to u kojoj meri se poštuju odredbe o zaštiti podataka  na web stranicama do kojih linkovi vode. Prema tome preporučujemo da se na drugim web stranicama informišete o aktuelnim Izjavama o zaštiti podataka. 

7.3Kontakt informacije

Vašu jednom dostavljenu saglasnost za obradu Vaših podataka u svako doba sa važenjem i za ubuduće možete opozvati preko sledećih kanala:

e-mail

newsletter

putem pošte

e-mail

service_rs@takko-fashion.com

newsletter

klikom na link za odjavu u newsletter

putem pošte

Takko Fashion Serbia d.o.o., Milutina Milankovića 136 a, 11 070 Novi Beograd

 

 

Izmene ove Izjava o zaštiti podataka

Verzija Izjave o zaštiti podataka se obeležava navođenjem datuma (ispod). Zadržavamo pravo da ovu Izjavu o zaštiti podataka u svako doba menjamo sa važenjem i za ubuduće. Aktuelna verzija je uvek direktno dostupna preko naše web stranice. Molimo redovno posećujte našu web stranicu i informišite se o važećoj Izjavi o zaštiti podataka.

Verzija ove Izjave o zaštiti podataka: maj 2018