Izdavač

Takko Fashion Serbia d.o.o.
Vladimira Popovića 6
11 070 Novi Beograd
Srbija

Tel.: +381 (0) 11/655-70-60

Centrala kompanije: Novi Beograd
Generalni direktori: Paul Thieme, Irena Purice

Registrovano u APR-u: Beograd

Matični broj: 20703717
PIB: 106905471